V Uplisciche bylo vyhloubeno v průběhu staletí celkem asi 700 jeskyní

Boží pevnost Uplisciche

Při železniční trati směřující z Tbilisi na severozápad se asi 10 km před Gori vypíná nad řekou Kura podivná proděravělá skála. Je to skalní město Uplisciche, „Boží pevnost“ a jedna z největších turistických atrakcí v zemi.

Bizarní seskupení skal s průrvami a průlezy zřejmě odedávna vyzývalo k využití pro úkryty a lidská obydlí. Přítomnost člověka zde byla prokázána už v době bronzové, a zdá se, že od 6. stol. př. n. l. zde existovala osada a později pak zhruba pětitisícové město, hrající roli správního a kultovního centra okolního kraje. A nejen to – město také leželo přímo na jedné z větví hedvábné stezky. Už ve starých písemnostech býval vznik první osady spojován s mytickými postavami místních bájí, v křesťanském období dokonce s potomky samotného Noema.

Během staletí zde vzniklo na 700 jeskyní různého určení. Nešlo zdaleka jen o obydlí, ale též o krámky a řemeslnické dílny seskupené na tržišti a podél hlavní ulice (mezi nimi např. pekařství a lékárna), skladiště s typickými jámami nebo do země zahloubenými nádobami na olej, víno a jiné tekutiny, nechybělo ani vězení. Město bylo opatřeno důmyslným systémem kanálků na přivádění dešťové vody. Tunel vyhloubený ve skále (zčásti přírodního původu) zajišťoval zároveň tajný přístup ke studni na úrovni řeky, důležitý zvláště v případě obležení, a dobře postaráno bylo i o odtok splašků. A samozřejmě zde byly hradby doplňující přirozenou ochranu skal.

Nebyly zjištěny prostory věnované přímo nějakému kultu, i když se má za to, že se zde uctívalo Slunce v ženské podobě. Nalezena však byla obětiště určená zřejmě pro zvířata. Kultu nebo potřebám reprezentace asi sloužily větší, taktéž do skály vyhloubené místnosti, dokonce podpírané pilíři (i ty byly vytvořeny odtesáním skály) a opatřené kamennými sedátky a výklenky ve stěnách, jak je tomu v tzv. Tamařině síni (s královnou Tamarou ovšem nemá nic společného)… Gruzie

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2022

Uplisciche