Curych - letecký pohled na řeku a centrum

Dobrý život v Curychu

Curych – domov švýcarského bankovnictví i pulzující kulturní centrum země, podle různých průzkumů nejbohatší a nejdražší město naší planety, ale zároveň také jedno z měst s nejvyšší kvalitou života na světě. Jak se v takových podmínkách žije…

V roce 2019 oslavil Curych 500. výročí švýcarské reformace, která začala, když Ulrich Zwingli, jmenovaný v roce 1519 pastorem curyšské katedrály Grossmünster, začal šířit nový výklad Bible. Zwingliho reformace přinesla kromě úpravy některých náboženských pravidel (například zrušení půstu, celibátu či obchodu s odpustky) i novou pracovní morálku založenou na disciplíně, pracovitosti a umírněnosti. Jeho myšlenkami o pracovním a společenském životě se začali řídit řemeslníci, obchodníci a později i průmyslníci, kteří položili základy prosperujícímu Curychu a celému Švýcarsku, jak ho známe dnes.

Curych - čtvrť Zürich West odděluje od města železniční viadukt, v jehož obloucích vznikla řada obchodů
Čtvrť Zürich-West odděluje od města železniční viadukt, v jehož obloucích vznikla řada obchodů

Curych nemá daleko do podoby ideálního města, o kterém snil Ulrich Zwingli před půl tisíciletím. Město nabízí svým občanům vysoké platy i vynikající životní prostředí. V duchu protestantské etiky však priorita práce zůstává stále zásadní. Týdenní pracovní doba činí 41–50 hodin v závislosti na profesi, manažeři pracují často i kolem 60 a více hodin. Dochvilnost, respekt a spolupráce jsou součástí kolektivního úsilí v duchu ustálené tradice. A to vše v průběhu času přineslo mimořádné výsledky. Průměrný plat, který v curyšském regionu dosahuje téměř 6869 švýcarských franků (6044 eur oproti například 1797 eurům ve Francii), je podle statistik nejvyšší na světě. I přes vysoké spotřebitelské ceny a nájemné 60 % nad průměrem v EU to obyvatelům Curychu poskytuje výjimečnou životní úroveň.

Curych nezná nudu
Obrovské Curyšské jezero s kulisou Alp v pozadí poskytuje zdravě relaxující prostředí pro řadu aktivit, od vodních sportů a odpočinku kolem jezera až po vzrušující festivaly. Už od 18. stol. platí Curych také za významné kulturní centrum, které vždy lákalo mnoho intelektuálů a umělců. Ti zde zanechali odkaz sloužící jako živná půda pro umění všeho druhu. Curych nabízí například více než padesát muzeí a uměleckých galerií. Muzeum výtvarného umění (Kunsthaus) se pyšní obrazy Picassa, Chagala či Muncha, stejně jako největší sbírkou Giacomettiho děl na světě. Fanoušci alternativní kultury si přijdou na své v bývalé průmyslové čtvrti Zürich-West, která dnes platí za módní místo, kde kanceláře, divadla a koncertní sály zabraly opuštěné sklady a kde se přepravní kontejnery přeměnily na slavný obchodní dům.

Curych - řeka Limmat
Historické centrum Curychu leží na obou březích řeky Limmat, která zde vytéká z Curyšského jezera. Jeho panoramatu dominují věže tří kostelů – na levém břehu to jsou Fraumünster a kostel sv. Petra, na pravém hlavní curyšský kostel Grossmünster

můžete se zmýlit, do kreativní a mladé čtvrti Zürich-West vás bezpečně zavede starý železniční viadukt. Díky nové tramvajové trati se tato čtvrť s dělnickou minulostí za posledních patnáct let převratně změnila. Ve starých průmyslových areálech dostaly prostor nové a inovativní trendy, ať už v oblasti byznysu či zábavy. Právě zde, v „surových“ industriálních budovách, mezi módními butiky a designérskými obchody, pulzuje mladý životní styl. Není divu, že se zde také usídlila se svým hlavním obchodem kultovní značka Freitag. Jeho vzhled napoví, jak to v téhle čtvrti chodí: FREITAG Flagship Store je totiž umístěn ve věži naskládané z 19 přepravních kontejnerů. Říkají mu „bonsajový mrakodrap“ a najdete v něm největší nabídku kabel populární značky vyráběných z recyklovaných plachet nákladních automobilů. Samotný železniční viadukt se proměnil v živou nákupní zónu, když se pod 36 mostními oblouky v minimalistických kubusech usídlily módní butiky, galerie, restaurace i tržnice pro gurmety. Mladé umění se v Zürich-West projevuje na každém rohu: hudební kluby, avantgardní výstavní sály, vynikající divadelní scény. Za zdmi bývalé loděnice Schiffbauhalle například vyrostlo vyhledávané kulturní centrum se třemi divadly, jazzovým klubem i gurmetskou restaurací. Rezervace je nezbytná, a to dlouho dopředu. Než se zdejší yuppies z nových start-upů stačí převléknout z obleků do džín a tenisek, bývalé tovární haly se rychle plní novou curyšskou bohémou na nadcházející party…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Švýcarsko – život v objetí hort

Curych