Grand Teton – nejkrásnější přírodní scenerie USA

Pohoří je součástí horského systému Skalnatých hor. Leží v jejich střední části, na jižním okraji Yellowstonské tabule. Svou genezí sdílí Tetonské pohoří osudy Skalnatých hor. Bylo vyvrásněno v druhohorách a jeho základ tvoří převážně prekambrické horniny – žuly, ruly, krystalické břidlice a pegmatity. Erozí téměř snesené pohoří oživila asi před deseti miliony let série zlomů, podél nichž nastal složitý pohyb zemských ker. Západní část postiženého území se vysunula jako hrásť s nápadně strmým, stupňovitým východním svahem, a tak se zrodil tetonský horský masiv. Současně se zrodem hor se celá východní polovina území propadala jako příkopová propadlina, která se pod východními svahy hor jeví jako rozlehlá pánev, známá jako Jackson Hole. Celkovému poklesu na tomto území vzdorovala jediná zemská kra, která se uprostřed pánve vysunula a dnes se z ní zvedá jako nápadný kopec Gros Vente Buttes, pod nímž leží město Jackson…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2010

Shopping Cart