Hliněné město Pachacamac

Archeologické naleziště o ploše 465 ha tvoří komplex chrámů a náměstí propojených širokými ulicemi. Budovy jsou vystavěny převážně z hliněných cihel adobe. Jejich stavitelé náleželi k různým předinckým kulturám, z nichž nejvýznamnější byla kultura Wari z let 650–1200. Kromě těchto staveb se tu nacházejí i stavby z kamene, které jsou už dílem Inků. Ti dobyli Pachacamac za vlády inky Pachacúteca (1438–1471) a nechali tu vystavět Sluneční chrám a několik obytných paláců…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009