Innsbruck - Goldenes Dachl

Most se zlatou střechou

Každých dvacet minut se ze středověkého historického jádra Innsbrucku šplhá do výšky dvou tisíc metrů lanovka, aby se tyrolská metropole ukázala pasažérům z té nejkrásnější, orlí perspektivy. Seshora. Nenechte se ale zmást, že panorama připomíná maketu. Metropole je totiž zcela vitálním srdcem Alp i jeho historickou pamětí.

Ve třpytu šindelů
Kulturní, společenské i politické centrum Tyrolska a pokladnice skvostů dynastie Habsburků leží nedaleko Brennerského průsmyku v údolí řeky, od které je také odvozen jeho název. V dosloveném překladu totiž znamená „most přes Inn“. Se zhruba 120 tisíci obyvateli je pátým největším města Rakouska, které láká nejenom na krásu okolních hor a nesčetné možnosti pro celoroční turistiku, ale rovněž na slavnou historii a řadu památek. Město můžete objevovat s průvodcem tištěným nebo živým v dobovém kostýmu třeba ponocného. Nebo se můžete jen tak toulat středověkými uličkami, náměstími či po nábřeží s různobarevnými fasádami domů a horským panoramatem v pozadí.

Historie metropole sahá do dob římské říše, kdy zde stával vojenský tábor. Samotné město bylo založeno ve 12. stol. Byl to ovšem především císař Maxmilián I., který s nástupem renesance formoval vzhled města a z Innsbrucku učinil významné centrum své říše, jež se táhla od Španělska a Burgundska až po Uhry. Vždyť v nedalekém Hallu, v tamních dolech plných stříbra, nechal razit mince i medaile. Byl to také on, kdo nechal nejvíce fotografovaný objekt města a jeho symbol – pozdně gotický arkýř Zlatou stříšku (Goldenes Dachl) – ozdobit reliéfy, erby a freskami (samotný dům postavil Fridrich IV. v roce 1420 jako rezidenci pro tyrolská zemská knížata). Sloužil při slavnostech jako dvorní lóže, střechu vysokou 3,7 m pokrývá 2657 pozlacených měděných šindelů, které měly symbolizovat centrum Evropy. Od roku 1996 je v domě umístěno muzeum věnované císařově době a tehdejšímu významu Tyrolskai. Sídlí zde rovněž tzv. Alpská konvence, sdružení zemí, které se zavázaly pečovat o ochranu a udržitelný rozvoj Alp.

Jak špatně střílíte!
Stříška patří k pamětihodnostem, kterými je poseta památkově chráněná ulice Herzog Friedrich Straße, jedna z nejmalebnějších částí Innsbrucku se starými, krásně zdobenými arkýřovými domy a podloubími. Nachází se zde například stará radnice s 56 m vysokou věží. Z někdejší pozorovatelny požárů je turistická vyhlídka. Krásná je i barokní štuková fasáda rohového domu Helblinghaus. Nedaleko stojí i jeden z nejstarších a nyní i nejdražších hotelů Goldener Adler. Od roku 1390 poskytl přístřeší nejenom mnoha obchodníkům na cestě mezi Itálií a Německem. Pokoj si zde v lednu 1773 rezervoval z Milána například Leopold Mozart se svým geniálním synem Wolfgangem, nocovali zde básník Johann Wolfgang Goethe, bavorský král Ludvík I. či houslový virtuos Niccolò Paganini. Hlavu zde složil i tyrolský národní hrdina Andreas Hofer, legendární vůdce boje za osvobození vlasti od bavorské a francouzské nadvlády. Popravu statečného vlastence v severoitalské Mantově roku 1810 dokonce líčí oficiální tyrolská hymna. Zhudebněná báseň o šesti slokách z roku 1831 obsahuje i jeho údajně poslední slova, která měl pronést, byť to není historicky podloženo. Vysmívá se střelcům, kteří se do něj napoprvé netrefili, čímž nepřímo pochválil schopnosti tradičních tyrolských střelců. Národního hrdinu připomíná nejenom v Tyrolsku několik pomníků, Innsbruck nevyjímaje. Hoferovy ostatky jsou uloženy v dvorním kostele (Hofkirche), vrcholném díle německé renesance.

Tyrolský boj za svobodu dostal i unikátní rozměr v muzeu na hoře Bergisel, která se tyčí nad městem. Krajinu a lidi, jejich nezkrotnou touhu po svobodĕ, kvůli které neváhali položit své životy, jejich hlubokou a oddanou víru, to vše ukazuje kruhové Tirol Panorama na ploše 1000 m2. Fascinující nástěnná malba vznikla v roce 1896 a dokumentuje nejrůznější facety tyrolského mýtu. Již samotná budova je architektonickým skvostem stejně jako nedaleká futuristická senzace – skokanský můstek od proslulé britské architektky iráckého původu Zahy Hadid, který byl dokončen v roce 2002 a je známý také z prestižního mezinárodního Turné čtyř můstků. Úzká věž můstku, která při troše fantazie připomíná profil orla, má na vrcholu vyhlídkovou terasu a dva výtahy vás vyvezou do kavárny s panoramatickým výhledem. Kdo se na to cítí, může vyšlapat nahoru po schodech. Innsbruck má v zimních sportech dlouhou tradici, zejména ve skocích na lyžích – v této disciplíně se na Bergiselu poprvé závodilo už v roce 1927. Met…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Tyrolsko

Diskuze