Irský americký sen

Thomas Alexander Mellon se narodil v roce 1813 v Camp Hill Cottage, v domě, jenž krátce předtím dostavěli jeho otec a strýc. Kolem bíle omítnutého podlouhlého přízemního farmářského stavení krytého došky dnes pobíhají slepice. Pletou se pod nohy návštěvníkům unikátního parku, otevřeného v roce 1976, jehož vybudování kolem rodného domu Thomase Mellona iniciovali jeho potomci. Ulster American Folk Park vypráví příběhy více než dvou milionu Irů, kteří v průběhu 18. a 19. stol. emigrovali do Ameriky. Rozsáhlá expozice sestavená z historických materiálů, novinových textů a dokumentů, kreseb a obrazů, ale i autentických předmětů, seznamuje s politickou a hospodářskou situací Irska, jež jeho obyvatele nutila opouštět své domovy, vydávat se na strastiplnou a nejistou cestu za moře a tam hledat lepší budoucnost. Za oceán odešli i Thomasovi prarodiče a další příbuzní, a tak o tom přemýšleli i jeho rodiče. Četli o Novém světě knihy a noviny, dostávali dopisy od svých přátel a často o tom po nocích debatovali. Když bylo Thomasovi pět roků, vydali se do přístavu. Ve skanzenu pod širým nebem, jenž je další částí parku, se z irského venkova do Nového světa vydáte v jejich stopách…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2009