Kastoria – utajená perla

K mnoha místům unikajícím dosud zájmu turistů patří třeba Kastoria, asi dvacetitisícové okresní město v západní Makedonii. Je vybudováno v unikátní poloze na západním břehu jezera Kastorias, někdy nazývaném též Orestias, jež Řekové považují za nejkrásnější ve své zemi. Měst ležících na březích jezer existují na světě stovky, ale poloha Kastorie je skutečně jedinečná. Nerozkládá se totiž jenom na břehu, ale především na úzkém poloostrově vybíhajícím do jezera a zakončeném strmým nepřístupným kopcem.
Ve středověku byla Kastoria bohatým městem. Někdejší Justinianopolis byla záhy přejmenována na Bobří město podle hlodavců s ceněnou kožešinou, kteří tehdy v hojném počtu obývali břehy jezera. I když bobři zde už dávno nežijí, kožešnická tradice přetrvala v Kastorii dodnes. Při toulání městem lze na mnoha místech spatřit rámy s vypnutými sušícími se kožkami. Bobry vystřídaly jiné druhy, v moderní éře je Kastoria pověstná například zpracováním kožek norků. Od roku 1976 se tu každoročně na jaře koná mezinárodní kožešnická výstava. Zákazníci (a pochopitelně zákaznice) tu však v četných obchodech nakupují celoročně – asi nejpočetnější jsou Rusové, takže nápisy azbukou patří dnes neodmyslitelně ke koloritu zdejších ulic.
Středověké bohatství města plynoucí ze zpracování kožešin a obchodu s nimi dalo vzniknout neuvěřitelnému počtu 72 kostelů, z nichž se do dnešní doby zachovalo 54. Až na jedinou výjimku jsou to stavby bazilikálního typu, v nichž se v různém rozsahu dochovala původní fresková výzdoba. Typické byzantské kostelíky jsou zvenčí nenápadné, jen střídmě zdobené ornamenty vytvořenými z plochých kamenů nebo pálených tašek. Ve většině případů jsou dnes vtěsnány mezi novodobé stavby, ale jejich hledání, nacházení a prohlížení stojí opravdu zato, i když je ve svažitých uličkách města spojeno se slušným sportovním výkonem. Naštěstí jsou mnohé z kostelů otevřené po celý den. Po vstupu z venkovního prudkého slunce v potemnělém interiéru chvíli trvá, než oči přivyknou a začnou rozeznávat postavy světců a biblické výjevy na stěnách. Za pozornost však stojí také některé byzantské ikony a ze dřeva vyřezávané, zlatem zdobené ikonostasy.
Kastoria - utajená perla Namísto lavic volně postavené židle nejrůznějšího stáří a provedení, u zdi jednoduchá kamna (zimy bývají v Kastorii dlouhé a hodně studené), jejichž roura proráží stěnu hned nad freskami, i to dotváří atmosféru místních kostelíků. Kostely nejsou jedinou připomínkou někdejšího blahobytu. Ve staré části města zůstalo zachováno několik panských domů ze 17.–18. století, tj. z doby, kdy Kastoria prožívala jeden ze svých hospodářských vrcholů, byť pod tureckým jménem Kesriye. Takový dům označovaný „archontiko“ byl rodinným sídlem, ale zároveň i pracovištěm bohatých kožešníků. V přízemí se rozkládaly dílny a sklady, v patře se bydlilo.
Ještě dnes vyzařuje z několika dochovaných archontiků stojících v úzkých uličkách dlážděných velkými kameny bezpečí i pohodlí, které svým obyvatelům skýtaly. V Řecku bereme jako samozřejmost, že historie každého místa začíná již v antice. V případě Kastorie ale můžeme jít ještě dále. Už v roce 1932 byly na břehu jezera nalezeny pozůstatky asi 7000 let starého osídlení. Osada dostala jméno Dispilio a od roku 1992 ji archeologové ze soluňské univerzity systematicky zkoumají. Okres Kastoria se však pyšní unikátními nálezy ještě daleko staršími. U obce Nostimo, asi 20 km od města Kastoria, našli paleontologové ve výborném stavu unikátní fosilní zkamenělý les starý asi 20 milionů let. V té době zde bylo daleko tepleji než dnes, a tak důležitou složkou tohoto třetihorního lesa byly palmy – jediné palmy, které se kdy na území dnešního Řecka přirozeně vyskytovaly.
Arkýřové domy v Odos Bizantion, jedné z původních dochovaných ulic starého městaSamozřejmě, že město i okres Kastoria mají též svou antickou minulost. Předchůdcem města byl antický Keletron na pahorku Vigla v oblasti dnešního západního předměstí. Ví se o něm mj. to, že ho po obléhání v roce 200 př. n. l. dobyl římský konzul Sulpicius Galba. Asi 15 km od města v obci Pentavriso našli archeologové před čtyřmi roky jednu z nejlepších klasických sochařských prací, jaká kdy byla v celé Makedonii nalezena – část monumentálního náhrobku ze 4. stol. př. n. l. zachycující smutnou ženskou tvář.
Na své dnešní kouzelné místo bylo město přeneseno v 6. století za byzantského císaře Justiniana, po němž bylo zprvu také pojmenováno. Po většinu středověku zde alespoň formálně vládla byzantská říše, ale oblast byla velmi neklidná a v různých, vesměs krátkých obdobích se tu jako vládci vystřídali i Bulhaři, Normani, Srbové a Albánci. Od roku 1385 až do roku 1912 patřila Kastoria Turecku. Na tuto éru nevzpomínají Řekové rádi a jako všude jinde v zemi, i tady ji připomíná jen máloco, konkrétně jedna mešita.
V odlehlém koutě, stranou turistických tras, vzdušnou čarou asi 20 km od albánských a 40 km od srbských hranic, leží skrytá perla Kastoria. Její krása patří každému, kdo se ji odhodlá objevit.

Další informace o Řecku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann