La Laguna

Snadno by se tu podlehlo iluzi – ulice bez aut, patrové, občas dvoupatrové domy s jednoduchými hladkými fasádami, kamenná či dřevěná ostění oken a dveří, vysoká věž kostela, chybí už jen klapot koňských kopyt a hrkot kočárů na rovné dlažbě, aby si člověk připadal přenesený v čase a prostoru kamsi do španělské kolonie 17. nebo 18. století. Ale pozor – my v té době vlastně jsme! 

Město známé jednoduše jako La Laguna, plným jménem San Cristóbal de La Laguna, je ztělesněním španělského ovládnutí Tenerife. Založil ho v roce 1497 Alonso Fernández de Lugo, Jejich katolickými Veličenstvy Isabelou Kastilskou a Ferdinandem Aragonským jmenovaný adelantado (guvernér či místodržící) ostrovů Tenerife a La Palma. Právě tyhle ostrovy jako poslední v souostroví pro španělskou korunu dobyl. A řekněme, že jejich následné spravování bylo odměnou za všechny náklady, jež tento andaluský šlechtic na ovládnutí La Palmy (od podzimu 1492 do jara 1493) a následně Tenerife vynaložil. Nejprve se z vděčnosti za udělená privilegia na Tenerife (až ho pro korunu dobude) zřekl slíbené odměny 700 000 maravedí za dobytí La Palmy, pak prodal své panství San Lúcar de Barrameda y Sevilla, aby vystrojil expedici na Tenerife, a nakonec prý přišel na Tenerife málem o život a reálně o většinu zubů. Jeho tenerifská anabáze totiž nezačala vůbec šťastně. V květnu 1494 Guančové španělské dobyvatele porazili v bitvě, která vešla do dějin jako La Matanza de Acentejo, jatka u Acenteja, jak se také dodnes jmenuje město, které později v místě bitvy vzniklo. De Lugo si sotva zachránil život, ale kamenu, který jej zasáhl do čelisti, se mu vyhnout nepovedlo. Podařilo se mu ale o rok později na Tenerife vrátit a do roku 1496 ho definitivně dobýt.

Osadu v místech dnešního hlavního města ostrova Santa Cruz de Tenerife založil už při své první výpravě, ale ta dlouhou dobu nebyla příliš významná a sloužila hlavně jako přístaviště rybářů. Krátce po definitivním ovládnutí ostrova pak de Lugo založil ve vnitrozemí, sotva 10 km od Santa Cruz, dnešní La Lagunu jako své sídelní město, odkud spravoval celý ostrov. Guančové říkali zdejší plošině na břehu mělkého jezera, v jistých částech roku spíše bažiny, Aguere. Ono jezero se pak dostalo už do prvního španělského pojmenování města Villa de San Cristóbal de La Gran Laguna a zůstalo v něm až do dnešního nejužívanějšího zkrácení La Laguna.

La Laguna vznikala ve dvou etapách. Bezprostředně po založení začaly vyrůstat domy prvních obyvatel chaoticky, bez jakékoli urbanistické koncepce, hned u jezera. Dodnes se této části říká Villa de Arriba, Horní město. Po jezeře tu už není ani památka, ale existovalo dlouho, až do roku 1837. Zato zde pořád stojí první farní kostel ve městě, Nuestra Señora de la Concepción, s nápadnou zvonicí, která k němu ale byla přistavěna až kolem roku 1700. Od zvonů je krásný kruhový rozhled po městě a okolí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Tenerife