Loro Parque

Když týden před Vánoci v roce 1972 německý podnikatel Wolfgang Kiessling Loro Parque otevřel, bylo v něm k vidění 150 papoušků na ploše 13 000 m2 – nic víc. Původně uvažoval Kiessling, který stojí v čele parku dodnes, o safari, ale kvůli finanční náročnosti od projektu ustoupil a dal na radu svého otce, který po návštěvě jednoho papouščího parku v USA pravil cosi ve smyslu „park má výbornou návštěvnost, papoušci žijí dlouho a moc toho nesežerou“. Z pragmatické úvahy vzniklo během čtyř desítek let zařízení s mezinárodním renomé, které se neomezuje pouze na chov zvířat v lidské péči, ale aktivně se účastní mnoha projektů na záchranu ohrožených druhů papoušků v jejich domovině. V tomto směru bylo významným momentem založení nadace Loro Parque Fundación v roce 1994, jejímž hlavním sponzorem je Loro Parque. O své činnosti informuje nadace přímo v parku v oddělení nazvaném Animal Embassy. V domcích postavených ve stylu tradičních afrických chýší sídlí kromě této expozice také moderně vybavená laboratoř, veterinární klinika a Baby Station neboli odchovná stanice papoušků, kde se ručně odchovávají ta mláďata, o která se z nejrůznějších důvodů nemohou starat jejich rodiče. Odchov probíhá za velkými okny, díky nimž mohou být jeho svědky i všichni návštěvníci. Ale to už jsme se dostali do současnosti.
Už od roku 1992 má Loro Parque svou nynější rozlohu 13,5 ha. Dál se už rozšiřovat nemůže, protože prostě není kam. Tím je dáno jeho základ ní omezení, kvůli němuž jsem také na začátku hovořil o „trochu netradiční“ zoo. Až na výjimky tu nenajdete zvířata, jejichž chov je spojen s velkými prostorovými nároky, jako jsou zejména kopytníci, velké šelmy, opice nebo dravci. A proto také třeba Loro Parque vůbec nefiguruje v některých žebříčcích zoologických zahrad (neboť ho jejich sestavovatelé nepovažují skladbou chovaných zvířat za „skutečnou“ zoo), zatímco v jiných obsazuje pravidelně nejvyšší místa (například uživatelé cestovatelského serveru TripAdvisor ho vyhlásili pro letošní rok nejlepší zoologickou zahradou v Evropě a druhou nejlepší na světě)…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2015

Shopping Cart