Náměstí Zázraků

Charles de Brosses v dopise z 14. 10. 1739 svému příteli, panu de Blancey. Podnikal tehdy téměř roční cestu po Itálii, při níž právě dojel do Pisy. Město původně založené v pobřežní laguně je dnes vzdáleno asi 10 km od ústí řeky Arna a náměstí, jež tolik okouzlilo pana de Brosses, je stále jeho hlavní turistickou atrakcí. A přiznejme, že pro mnohé návštěvníky také atrakcí jedinou. Jeho poloha na samém severozápadním konci starého města jako by ho předurčovala k neměnnému scénáři: dojet turistickým autobusem na parkoviště, vystoupit, prohlédnout, nastoupit a odjet někam jinam.
Vůči Pise je to trochu nespravedlivé. Procházka od Arna, které ohraničuje historické centrum z jihu, až k dómu není vůbec nezajímavá: patricijské paláce na nábřeží Lungarno Pacinotti, pěší zóna Borgo Stretto, maličké, skoro ztracené náměstí Piazza Vettovaglie s trhem, působící skoro jako dvůr ve vnitrobloku, kam člověk spíše zabloudí, než cíleně dojde, a potom naopak rozlehlá Piazza dei Cavalieri, ve středověku i renesanci světské centrum města. Na severní straně tohoto náměstí stojí nepřehlédnutelný stejnojmenný palác, někdy nazývaný také Palazzo Carovana, přestavěný do dnešní podoby Vasarim. Jeho průčelí zdobí sgrafita a busty šesti toskánských velkovévodů z rodu Medici. Ten vůbec první, Cosimo, který Vasarimu coby svému dvornímu architektovi úkol zadal, má svůj pomník před hlavním vchodem. Oblečen je do roucha velmistra rytířského řádu sv. Štěpána, který v roce 1561 založil kvůli boji s Turky a piráty a věnoval mu budovy kolem náměstí. Vasari navrhl v rámci renesanční úpravy celého náměstí také přestavbu budov po obou stranách paláce, v němž už od roku 1810 sídlí Napoleonem zřízená univerzitní kolej Scuola Normale Superiore. Na jedné straně je to řádový kostel sv. Štěpána, jediný renesanční kostel v Pise, a na druhé řádový špitál známý jako Palazzo dellOrologio. Součástí jeho původní středověké stavby byla také věž, kterou popisuje Dante ve 33. zpěvu Pekla coby místo, kde byl v roce 1288 vyhladověn k smrti hrabě Ugolini…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2016

Shopping Cart