Ostrov svaté Markéty - kondiční běžci

Ostrov svaté Markéty

Mongolské hordy valící se ve 13. stol. do Evropy rozprášily i vojsko maďarského krále Bély IV., který se jim postavil na odpor. Král uprchl. Přísahal prý ale, že pokud bude mít příležitost zpustošené království postavit na nohy, nabídne svou dceru Bohu. Narodila se v roce 1242, kdy se nájezdníci stáhli. Béla na ostrově uprostřed Dunaje založil dominikánský klášter, kam svou Markétu poslal.

Markétin ostrov je široký 500 m, na délku měří 2,5 km a táhne se mezi Markétiným a Arpádovým mostem. Ve středověku mu říkali Zaječí, a než dostal název podle královské princezny, měl ještě několik dalších jmen. Jeho dnešní podoba pochází z 19. stol., kdy k němu při regulaci řeky betonovou ochrannou hrází připojili dva menší ostrovy. Osídlen byl již v době Římanů, králové na něm měli svou honitbu a mniši tady hledali klidné útočiště s pohledem na šplouchající hladinu řeky. Vyhnali je Turci, kteří na ostrově zřídili harém. V dalších staletích byl ostrov opuštěn, až se v roce 1869 podle projektu uherského místodržícího a palatina Józsefa proměnil v anglický park s mnoha stromy, keři a květinami, otevřený veřejnosti. Nejprve byl přístupný pouze na člunu, roku 1901 byl ale propojen s Markétiným mostem a v roce 1950 jeho severní cíp s mostem Arpádovým.

Přicházíme na ostrov v podvečer a z dálky slyšíme Andreu Bocelliho. Jeho zpěv doprovází vodní hrátky desítek vodotrysků, vodních clon a trysek kruhové hudební fontány, jedné z největších svého druhu na světě. Vodní představení sledují desítky lidí, z laviček i vestoje. Stojí tady Památník století, vztyčený v roce 1973 ke stoletému výročí spojení Pešti, Budína a Starého Budína v jedno město. István Kiss mu dal podobu stylizovaných okvětních lístků a uvnitř pootevřeného květu znázornil některé symboly uplynulé stovky let.

Markétin ostrov představuje oázu klidu a zeleně uprostřed Dunaje. Listoví stromů a keřů tlumí dopravní ruch z obou břehů řeky, který sem doléhá jen jako nezřetelný šum. Na asfaltových cestách nás předjíždějí velmi oblíbené šlapací čtyřkolky bringóhintó, které si návštěvníci ostrova mohou vypůjčit stejně jako jízdní kola a kolečkové brusle. Vjezd na ostrov je povolen jen taxíkům a autobusům, které projíždějí po jediné široké ulici vedené zhruba jeho středem. Markétin ostrov je nejkrásnější na jaře, kdy se veselí svěží zelení a rozkvetlými květinami, a také na podzim, kdy listí hraje širokou paletou barev. Budapešťské rodiny sem přicházejí hlavně o víkendech, kdy je na něm velice rušno. Teď k večeru na něm převládají cyklisté a běžci, kteří využívají dráhu kolem ostrova. Měří 5350 m a pokrývá ji…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Budapešť