Rosenauerovy plavební kanály

Už jako patnáctiletý byl ve službách schwarzenberského knížete Josefa Adama, kterého vnímavý mladík natolik zaujal, že ho poslal na vlastní náklady studovat do Vídně. Byla to jedna z nejlepších knížecích investic, protože po letech se mu vrátil na panství mladý inženýr, který sršel originálními nápady.
Josef Rosenauer znal Šumavu dobře a věděl, jak obtížná je těžba horských pralesů. Většina dřeva se proto pálila na místě, v milířích nebo v hutnických a později i sklářských pecích. Přitom poptávka po palivovém dřevě byla všude v rakouském mocnářství velká a největší ve Vídni. Proto přišel v roce 1774 Rosenauer s odvážným nápadem propojit pomocí plavebního kanálu vltavské povodí s dunajským a otopové dřevo posílat rovnou do Vídně…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

Shopping Cart