Skvosty středověké architektury

Když se totiž král Jindřich VIII. v 16. století rozhodl odtrhnout od Říma, aby se mohl rozvést s nepohodlnou manželkou a oženit se znovu s krásnou Annou Boleynovou, prohlásil se sám za hlavu anglické církve a vytvořil mimo jiné šest nových biskupství. Další diecéze anglikánské církve byly ustaveny v roce 1836; katedrálami se tehdy staly nejen některé docela obyčejné farní kostely, ale také starobylé klášterní chrámy jako St. Albans, původně místo uctívání raně křesťanského mučedníka jménem Albanus.
Už od normanských dob byla přibližně polovina katedrál spojena s klášterem (ano, opravdu čtete dobře, ne s kapitulou kanovníků, ale s běžnou mnišskou komunitou, většinou benediktinskou). Někdy to vedlo k třenicím, protože biskup jako titulární opat měl často na zřeteli své vlastní, světské zájmy a osazenstvo kláštera řízené převorem mělo na duchovní správu odlišný názor. Neobvyklé spojení institucí ovlivnilo i architekturu: stavby ve tvaru kříže mají nejen značně dlouhou loď, ale i chórovou část, určenou řeholníkům…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2005

Další informace o Anglii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Helena Florentová

Shopping Cart