Taal – sopka v jezeře a jezero v sopce

Ještě před několika desítkami tisíc let (odhady se různí od 40 do 150 tisíc) se tu tyčil z mořského zálivu klasický stratovulkán. Při jedné erupci byl kužel zcela zničen a ústí zálivu zavaleno, takže vznikla kaldera o rozměrech zhruba 30 × 20 km zaplněná vodou. Hladina tohoto kráterového jezera je pouhé tři metry nad hladinou nedalekého moře. Vnitřní kráter se ale také zaplavil vodou, a tak vzniklo jezero v jezeře! A aby toho geografického zmatení nebylo málo, tak v tomto vnitřním jezeře leží ještě jako připomínka posledních erupcí maličký lávový ostrůvek.
Z vyhlídky nás silnice vede na hustě osídlené pobřeží vnějšího jezera. Výlet do středu sopky odtud pokračuje na lodičkách. Tradiční dřevěné vahadlové čluny banca pro čtyři pasažéry a kormidelníka zde mají nezvykle vysoké špice. Záhy po vyplutí pochopíme, proč tomu tak je. Motor je trochu výkonnější, než by bylo nutné, a tak čluny nabírají slušnou rychlost, v níž rozrážejí vlny. Jízda po větrem zvlněné hladině je proto dost houpavá, což někteří pasažéři špatně snášejí. A velmi rychle oceníme poskytnuté pláštěnky, neboť před spoustou vodní tříště není úniku. Za čtvrt hodiny přistáváme na pláži vnitřního kráteru.
Navzdory doslova horké půdě je i zde vesnice, která žije z turistického ruchu. Sopka Taal patří mezi nejaktivnější na světě, její erupce se sledují od roku 1572. Období relativního klidu jsou přerušována sériemi výbušných erupcí, které vždy změní geografii kráteru. Tak tomu bylo i v lednu roku 1911, kdy při ničivém výbuchu zahynulo 1335 lidí a vrstva nového sopečného popela dosáhla mocnosti téměř jednoho metru. Poslední seriál erupcí proběhl v letech 1965–1970 a zatím naposledy se sopka ozvala v roce 1977. To ale neznamená, že by tu jinak panoval naprostý klid. Taal je jednou z nejsledovanějších sopek na světě, a tak víme doslova o každém jeho „pšouknutí“. Mikrozemětřesení jsou zde na denním pořádku a místní geologická stanice patří mezi významná světová vulkanologická pracoviště.

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2014

Další informace o Filipínách a zemích jihovýchodní Asie najdete na ASEAN.CZ

Shopping Cart