Trhové Sviny

Trhové Sviny byly po dlouhá staletí spojeny s Vítkovci, nejmocnějším jihočeským rodem, který začal kolonizovat zdejší území už od konce 11. stol. Z té doby také pocházejí první zmínky o zdejším hradě, který byl zbudován u soutoku dvou potoků, na rušné Vitorazské stezce z Rakouska do Čech. Jako první je se zdejším hradem spojován Ojíř ze Svin (de Swinz), syn Vítka z Klokot, zakladatele landštejnsko-třeboňské větve. V roce 1260 začala vyrůstat v podhradí osada, která se asi jmenovala Svinice. Etymologové se přiklánějí k výkladu, že místo bylo zřejmě spojeno s chovem sviní, vepřů. Záhy, v roce 1280, se objevuje i německá podoba jména Schweinitz. Hrad s osadou, původně asi jen v dřevěném ohrazení, zdědil Ojířův synovec Vok z Třeboně a po něm jeho tři synové – Sezema, Jaroslav a Ojíř. Posledně jmenovaný vstoupil do kláštera, kterému věnoval i svůj podíl na dědictví. Klášter už roku 1327 prodal třetinu svinického zboží Vilémovi z Landštejna, který od Ojířových bratří odkoupil i zbytek panství. To později zdědili jeho synové Ojíř a Vítek…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2010

Shopping Cart