Zámek Chaumont – další dámské hájemství

Už v 10. stol. založil na strmé stráni nad levým břehem Loiry hrabě Odo I. z Blois hrad, který měl jeho necelých 20 km vzdálené město chránit před útoky Anjouovců pronikajících údolím řeky od jihozápadu. V 11. stol. se hrad dostal do rukou pánů z Amboise, kteří ho pak vlastnili více jak 500 let. Petr I. z Amboise se roku 1465 podílel na nezdařeném spiknutí proti Ludvíku XI., a i když byl později omilostněn, jeho hrad byl mezitím vypálen a rozbořen. Obnova hradu se pak táhla až do počátku 16. stol. a obsáhla typické slohové proměny své doby. Zpočátku se mělo jednat ještě o pozdně gotický hrad s náležitým opevněním. V tom duchu bylo v letech 1469–1481 postaveno severní a západní křídlo, na západní straně přibyly ještě obranné věže. Většina jižního křídla už nesla znaky renesance, i když ani tato část se nevymykala z představy opevněného objektu. Kolem roku 1500 byl vstup do hradu v jeho jihovýchodním rohu opatřen padacím mostem a z obou stran zabezpečen branou mezi dvěma válcovými věžemi (nazývanými zde dokonce „vstupním zámečkem“). Ze stejné doby pochází i velké schodiště v severozápadním rohu nádvoří připomínající svým řešením o něco mladší vřetenovité schodiště v Blois, i když zde ještě s pozdně gotickými detaily. Podobné znaky vykazuje i východní křídlo s novou zámeckou kaplí.
V roce 1550 koupila zámek od pánů z Amboise za 120 000 liber královna Kateřina Medicejská, manželka Jindřicha II. Podle legendy obýval jednu ze zámeckých věží její oblíbený astrolog Cosimo Ruggieri, který údajně právě zde královně pomocí očarovaného zrcadla předpověděl, že se tři z jejích synů stanou postupně králi, jak dlouho budou vládnout, ale i to, že dynastie Valois vymře a nahradí ji Bourboni v osobě Jindřicha Navarrského. Když v roce 1559 zemřel Jindřich II., vyžádala si Kateřina od jeho milenky Diany z Poitiers nazpět zámek Chenonceau, který jí král sice daroval, jenže zámek byl nepřevoditelným majetkem Koruny. Se svou sokyní ale naložila vcelku přijatelným způsobem, když jí náhradou za Chenonceau dala právě Chaumont.
Diana na Chaumontu pobývala jen výjimečně, ale až do své smrti v roce 1566 pokračovala v jeho výstavbě, takže za svou dnešní podobu vděčí zámek z velké části právě Dianině éře. V historii Chaumontu pak následovalo celkem nevýrazné období, poznamenané jen bezohledným zásahem do podoby zámku v roce 1740, když jeho tehdejší majitel dal zbořit celé severní křídlo a prodloužit nádvoří vyhlídkovou terasou. Záměrem byl lepší výhled na Loiru a do celého kraje, což se podařilo, avšak za cenu porušení cenné architektury…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2020

Shopping Cart