Zátoka Halong

Třebaže se může severní Vietnam pochlubit mnoha pozoruhodnými přírodními lokalitami, žádná z nich se svou slávou nevyrovná zátoce Halong. A to i přesto, že natrefit zde na pěkné počasí vyžaduje notnou dávku štěstí. Pakliže se však obloha vyjasní, otevřou se výhledy vpravdě nevšední krásy.

Zátoka Halong se svými vápencovými homolemi trčícími z moře není tak originálním jevem, jak by ji rádi Vietnamci prezentovali. V jižním Thajsku či u filipínského ostrova Palawan najdeme podobně bizarní skaliska, která dodávají přímořským lokalitám, jako jsou Krabi nebo El Nido, patřičně exotickou až pohádkovou atmosféru. Jenomže, a to je zcela nesporné, nikde jinde než v Halongu nenajdete podobné útvary v takovém množství – pouze tady můžete mezi nimi plout celé hodiny jako nějakým labyrintem a čekat, jaký nový tvar se vždy vynoří za další a další skálou. Oficiálně uváděná rozloha 1553 km2 a počet téměř 2000 ostrovů navíc zahrnují jen vlastní zátoku Halong. K ní můžeme připočíst další stovky, ne-li tisíce podobných vápencových homolí, jimiž jsou posety příbřežní oblasti dál směrem na severovýchod, kde už ale nesou jiné jméno (v těsné blízkosti zejména Bai Tu Long s nějakými 600 ostrovy).

V souvislosti se jménem Halong  se obvykle vypráví v různých variantách legenda o draku či dracích, kteří v tomto místě sestoupili do moře: sinovietnamské ha long znamená sestupující drak, odtud také pochází občasný překlad zátoka Sestupujícího (Zanořujícího se) draka. Drak prý za letu a pak při cestě do moře mrskal ocasem, a vytvořil tak různé prolákliny mezi nyní osamocenými skalami. Jiná legenda tvrdí, že sám pověstný Nefritový císař vyslal dračí matku a jejího syna, aby perlami poseli oblast, kde měli být staří Vietové napadeni nepřítelem; z perel se stala skaliska, o něž se útočníkovy lodě roztříštily. Ve skutečnosti ale název Halong není starý, poprvé se zřejmě objevil teprve v 19. stol. Draci jako ochránci a patroni vietnamského národa mají nicméně dlouhou tradici a spojuje se s nimi mnoho zajímavých míst v zemi. Také řada jednotlivých skalních ostrovů v zátoce nese ve svém jméně slovo „drak“, přičemž tyto názvy mohou být mnohdy starší než samotné jméno Halong. Pojmenováno je skoro tisíc skalisek, většinou podle tvaru, který lidem něco připomínal. A tak se tu setkáváme s Dračí hlavou, Dračím ocasem, ale také Lidskou hlavou, Křídlem nebo párem skal nazvaný…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Vietnam

Diskuze