Alpenverein

Alpský klub – Alpenverein

O členství v Rakouském alpském svazu (‚Osterreichischer Alpenverein – OEAV )začíná být v posledních letech velký zájem i v Česku a na Slovensku. Rostoucí zájem o členství je trvalý, českých a slovenských členů stále přibývá. Počet registrovaných členů Alpského klubu – Alpenvereinu v Česku a na Slovensku je dnes již téměř stejný jako počet členů Klubu českých turistů.

Proč je o toto členství takový zájem a co je příčinou jeho rostoucí obliby? OEAV sdružuje nejen příznivce a milovníky hor a horské přírody, ale i aktivně a sportovně založené jednotlivce a rodiny. Dobrovolné členství přináší několik velice významných výhod, které jsou v celém rozsahu platné i pro české a slovenské občany.

Nespornou a jistě převažující výhodou členství je unikátní systém pojištění, který zahrnuje pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit provozovaných ve volném čase, včetně pojištění tzv. rizikových druhů sportů. Velice důležité při tom je, že pojištění, která jsou součástí tohoto členství, platí i při rekreační dovolené a většina druhů také při služebních cestách. Téměř všechny druhy pojištění, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů, platí po celém světě. Jen pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany platí pouze na území Evropy.

Členství v OEAV poskytuje také velké výhody při ubytování na horských chatách. Každý registrovaný člen získává po předložení průkazu Alpenvereinu slevu při ubytování na chatách, které jsou ve vlastnictví evropských horských svazů ve Slovinsku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Francii, Lichtenštejnsku, Německu a Španělsku. Celkem jde o 1600 horských chat a smluvních soukromých ubytovacích objektů v oblasti od slovinských Alp až po Pyreneje. Obvykle platí, že slevy na chatách, které jsou ve vlastnictví rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu  dosahují 50 %. Na dalších asi 1300 chatách, jež jsou ve správě horských svazů ve Švýcarsku, Francii, Lichtenštejnsku, Španělsku, Slovinsku a Itálii, jsou slevy za ubytování nižší. Ale i na všech těchto chatách platí, že členové OEAV mají stejná práva a mohou využívat další výhody jako členové horských svazů, které tyto chaty vlastní a spravují.

Členové Alpenvereinu mohou využívat i mnoho dalších výhod, např. slevy při nákupu vybavení na turistiku a do hor v mnoha outdoorových prodejnách v celém Rakousku, zajímavé slevy na místních autobusových a vlakových spojích nejen v Rakousku, ale třeba i v sousedním Švýcarsku nebo Itálii. Tento rozsáhlý systém slev využívají dnes hojně i čeští a slovenští členové klubu, kteří mají navíc domluvené slevy v mnoha outdoorových prodejnách v ČR i na Slovensku. Mezi tyto smluvní partnery patří prodejny Rock Point, Hannah, HUDY, Hanibal a mnoho dalších.

Členství přináší značné úspory také rodinám s dětmi. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, obdrží každý člen svůj vlastní průkaz, ale členské příspěvky platí pouze rodiče nebo jeden rodič, děti mají členství včetně pojištění zcela zdarma. Platí, že každý člen rodiny, i ten, který členské poplatky neplatí, je řádně a v plném rozsahu pojištěn a může využívat všech domluvených slev a výhod.

Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky.

Členství v rakouském Alpenvereinu pro české zájemce začala nabízet společnost ALPY již v roce 1991, kdy se registrovalo prvních asi 50 zájemců. K 31. 12. 2012 bylo v databázi tohoto klubu registrováno již 37 000 členů, z toho více než 20 000 těch, kteří měli uhrazené členství. Výhody členství dlouhodobě využívají i naši špičkoví alpinisté a horolezci – Adam Ondra, Lucie Hrozová, Radek Jaroš, Marek Holeček, Zdeněk Hrubý a mnoho dalších. Alpský klub – Alpenverein, sekce Praha – Innsbruck, nabízí každoročně svým členům stejně jako nečlenům bohatý program různých zimních i letních vzdělávacích programů, kurzů a kempů.

Veškeré aktuální informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.alpenverein.cz. Tam je možno také vyplnit online registrační formulář – přihlášku do Alpenvereinu. Kromě toho lze členství získat rovněž osobně na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 257 328 388, fax 257 324 265, e-mail: alpenverein@alpenverein.cz.

Další články z vydání o Tyrolsku naleznete zde

Diskuze