9 2005 Indie

Malované vesnice západního Rádžasthánu

Jedním z nejnavštěvovanějších indických států je Rádžasthán. Leží na západě Indie při hranici s Pákistánem. V pohraničí pak cestovatel narazí na poušť Thár, která je známá svými písečnými přesypy. Na jejím okraji stojí jedno z nejznámějších míst Rádžasthánu, „zlaté město“, opevněný Džaisalmér, jehož bastiony se již po staletí tyčí vysoko nad okolní krajinou, Naším cílem jsou však malované vesničky místních kmenů…

U rybářů v Kerale

Kerala je úzký, zelený, šťavnatý pruh země mezi Arabským mořem a divokými, zalesněnými horami Západního Ghátu. Je úrodná a hojně zavlažovaná monzuny. V lesích rostou vzácné dřeviny, na svazích voní čajové plantáže a u moře jsou překrásné pláže. Kerala je hustě zalidněným státem s převážně gramotným obyvatelstvem: hinduisty, muslimy, židy, křesťany a… komunisty! Levice má v keralském parlamentu tradičně silnou pozici…

Indické oblečení

V Indii na nás Evropany „útočí“ celá řada velmi intenzivních vjemů. Pro mě jsou úžasným estetickým zážitkem hlavně zářivé, intenzivní barvy, které v této zemi představují tradiční oděvy indických žen. Nejen slavný holandský módní návrhář Dries van Noten pochopil, že indická sárí jsou obrovskou inspirací pro světová módní mola. Tradiční indické lidové tkaniny, nejrůznější typy šálů, kalhot, kabátců a hlavně úžasné vzory a barevnost ovlivňují naši „západní“ módu už desítky let…

Indická kuchyně

„Před dávnými a dávnými časy, když jsem se prašnými pěšinami a dusnou džunglí potuloval z Púny do Púny, přišel jsem jednoho dne znaven, hladov a žízniv do vesničky Andí. Tu jsem spatřil bídnou, ale zároveň vábnou restauraci s honosným názvem Palác královských rozkoší. Vešel jsem tedy dovnitř, abych okusil ty rozkoše…“

„Indické podivnosti“ aneb jiná země jiný mrav

Evropané se v Indii, i přes obrovskou toleranci místních obyvatel, snadno dostávají do trapných situací, které mohou překazit hezké vztahy a poznávání této velmi zajímavé země. Chovat se v Indii podle tamějších pravidel slušného chování je pro našince často velmi obtížné. Podívejme se tedy na pár zajímavých rozdílností, které jsou vžité téměř na celém území Indie. Pokud by vás zajímal původ takové etikety, hledejte ho v historii hinduismu…

Hinduistické obřady v dětství

Snad není jiného náboženství na světě, které by vyvinulo tak detailní a propracovaný systém rituálů spojených s tokem života svých stoupenců, jako je hinduismus. Hinduistické obřady, které protkávají každé stádium lidského života, se nazývají sanskáry. Tyto očistné rituály dodávají duchovní rozměr zásadním událostem v životě jedince a označují významná stádia jeho života…

Ladakh – malý Tibet

Nejsevernějším výběžkem Indie, který zasahuje až na druhou stranu hlavního himalájského hřebene, je buddhistický Ladakh. Jeho území tvoří více než polovinu území státu Jammu a Kašmír a také tady pramení veletok Indus. Ladakh je izolovanou vysokohorskou oblastí, vklíněnou mezi páteřní hřeben Himálaje a východní část Karákoramu…

Věž vítězství islámu

Nesmírné bohatství indického subkontinentu odnepaměti lákalo arabské obchodníky i nájezdníky. Od počátku 11. století hindská království jejich vytrvalému tlaku odolávala. Když se ale v roce 1192 podařilo Mohammedovi z Ghúru u Taráínu alianci hindských panovníků porazit, islámu se otevřely dveře do Indie…

Indie na počátku nového tisíciletí

„… ani v tisíci knihách nelze vylíčit všechny půvaby této nádherné země, která je plná přerozmanitých vůní i pachů, vyprahlá a zaprášená po tři čtvrtiny roku a splachovaná přívaly vod ve zbylé čtvrtině, bohatá nesmírnými poklady skrytými v hlubinách hor, pouští i úrodných nížin a chudá bídou svých nesčetných obyvatel, veliká svou slavnou minulostí a malá rozvojem pozemských statků, moudrá ve svých vědách a pošetilá ve svých pověrách…“

Kasty aneb nerovnost v největší demokracii světa

Nejosobitějším rysem indické společnosti je bezpochyby její prastarý a navzdory oficiálnímu zákazu přetrvávající kastovní systém, který rozděluje veškeré hinduistické obyvatelstvo do tzv. kast s labyrintem subkast. Pro nás Evropany jsou kasty pojmem nerozlučně spjatým s Indií, opředeným mýty a příběhy nešťastných lásek dvou mladých lidí z rozdílných kast. Pokud by se nás někdo zeptal, co to vlastně kastovní systém je, nebylo by to vůbec jednoduché…

Mozaika

Jedním z nejdůležitějších klášterů Ladakhu je Spituk. Patří buddhistické škole Gelugpa a jeho představeným je nejvyšší učitel Ladaku, kušog Bakula Rinpočhe (poslední kušog Bakula zemřel na podzim 2003, Ladakh nyní čeká – podobně jako je tomu u tibetských dalajlamů – na narození jeho znovuzrozence, tulku)…

Sikhové a Zlatý chrám v Amritsaru

Potkáváme je prakticky po celém světě. V Anglii, Kanadě, Spojených státech, východní Africe i Arabských Emirátech. Ve většině světových metropolí zastávají funkce taxikářů, mechaniků, úředníků či obchodníků. Muže poznáme snadno podle velkého turbanu a plnovousu…

Sikhismus aneb jak si uvázat turban

„Bude to znít směšně, ale znáš to, když vy holky máte ráno vlasy neposlušné a ne a ne je učesat ke své spokojenosti? Pak máte zkažený celý den. Stejně tak my mužští Sikhové máme špatný den, když nás zlobí náš turban,“ žertuje Surindér Singh při vyprávění o svém každodenním rituálu, před odchodem do práce…

Žena v Indii

Prijanka Chopra, Yukta Mookhey, Diana Hayden, Aishwarga Rai nebo Lara Duta. Tjsou jména indických dívek, které se umístily v soutěžích krásy na nejvyšších příčkách. Jsou tedy hezké. Ale jsou i vzdělané? Mohou chodit do zaměstnání? Kdy se vdávají a kolik mají dětí? A jak vlastně žijí v zemi, kde 15 let úspěšně stála včele vlády právě žena…