5 2014 Německo – památky UNESCO

Wittenberg a Eisleben – města velkého reformátora

Německých měst, v nichž žil nebo významnějším způsobem působil Martin Luther, klíčová postava reformace křesťanské církve, je celkem šestnáct a mají dokonce svůj vlastní svaz. Jen dvě z nich ale nesou jako součást svého oficiálního názvu označení Lutherstadt, Lutherovo město, a právě v nich stojí několik památek, zapsaných od roku 1996 na seznamu Světového dědictví – Lutherstadt Eisleben a Lutherstadt Wittenberg…

Desava

Knížectví a posléze vévodství anhaltsko-desavské neoplývalo v půlce osmnáctého století zrovna velkým územím. Po staletí se v rámci dědictví dělilo a dělilo, až z něj zůstala zemička jako dlaň kolem Labe a Muldy, s Desavou coby hlavním sídlem. Ale i na malé ploše mohou vzniknout velké věci, když se sejdou správní lidé ve správné době na správném místě…

Hildesheim – město u šípkové růže

Nedlouho před koncem 2. světové války, 22. března 1945, spadlo z pumovnic spojeneckých bombardérů na Hildesheim tisíc tun zápalných a výbušných pum. Během necelé čtvrthodiny se naprostá většina zástavby, tvořená převážně starými hrázděnými domy, proměnila v hořící rozvaliny, v nichž našlo smrt asi 1600 obyvatel. V troskách se ocitlo také několik kostelů a mezi nimi i dvě mimořádně cenné stavby, připomínající slavné časy, kdy toto dolnosaské město bylo významným mocenským centrem říše římské…

Hrad Wartburg

Necelé dva roky po pádu železné opony sjel z výrobní linky automobilky v durynském Eisenachu poslední z několika set tisíc vozů, které po dlouhých 35 let nesly stejné jméno jako hrad, usazený na skále vysoko nad městem. Tím skončil počin v historii automobilového průmyslu zřejmě dosud ojedinělý, totiž pojmenování auta podle hradu. Na to však nepřišli soudruzi z bývalé NDR sami, ti jenom oprášili označení, které dala eisenašská automobilka svému prvnímu typu vozu, vyráběnému od roku 1898…

Kolín nad Rýnem

Silueta katedrály sv. Petra a Panny Marie je charakteristickým poznávacím znamením Kolína nad Rýnem. Přestože od zahájení do dokončení stavby uplynulo 632 let, představuje dóm jedinečnou, stylově jednotnou vrcholně gotickou památku. Další umělecké poklady skrývá uvnitř…

Goslar

Název prvohorního hercynského vrásnění odkazuje k latinskému výrazu hercynium, užívanému ve spojitosti s horským lesem. Z tohoto výrazu se vyvinul i název pohoří Harz, kterému hercynské vrásnění pomohlo na svět a které zaopatřilo značným nerostným bohatstvím. V západní části Harzu bylo obzvlášť štědré k vrchu Rammelsberg (635 m n.m.), v jehož útrobách zanechalo v horninách devonského stáří ložiska polymetalických rud, a ta zase pomohla k bohatství městu Goslar. Jeho založení při úpatí Rammelsbergu se datuje do roku 922…

Hrázděný Výmar

Krátké, ale o to plodnější bylo období na přelomu 18. a 19. století, kdy se durynský Výmar stal kulturním centrem evropského významu. Označuje se jako „výmarská klasika“ a jeho nejsymboličtější postavou není nikdo jiný než kníže básníků, Johann Wolfgang Goethe…

Bauhaus

Víte, co má společného durynský Výmar s anhaltskou Desavou? Ano, jedno slovo, právě to, které je v nadpisu článku. A které ani nemuselo existovat, kdyby dal Walter Gropius přednost rovněž zvažovanému výrazu Bauhütte coby poctě gotickým kamenickým hutím, jejichž komplexní provoz byl novému hnutí velkou inspirací. A které se postaralo o společný zápis obou měst na seznam Světového dědictví UNESCO…

Quedlinburg – hrázděná poezie

Spolkovou zemi Sasko-Anhaltsko reprezentuje na seznamu Světového dědictví UNESCO také Quedlinburg, který se rozkládá podél řeky Bode v podhůří severovýchodní části Harzu. Toto pětadvacetitisícové město samozřejmě nebylo na seznam zapsáno jako celek. Od roku 1994, kdy oslavilo tisíc let své existence, tam figuruje jeho historické jádro spolu se zámkem a románských kolegiátním chrámem sv. Serváce…

Fagus – neobyčejná továrna

Alfeld, menší město rozložené podél řeky Leine, asi 40 km jižně od Hannoveru. V roce 1910 se zde jistý Carl Benscheidt, muž s mnohaletými zkušenostmi z obuvnické branže, nepohodne se svým zaměstnavatelem a vzápětí zakládá s pomocí amerického kapitálu podnik na výrobu obuvnických kopyt a děrovacích nástrojů. Nazve jej Fagus, podle latinského pojmenování buku, jehož tvrdé dřevo je v té době pro kopyta základní výrobní surovinou…

Špýr – pomník historismu a památník národa

Císařský dóm Panny Marie a sv. Štěpána ve Špýru patří k nejvýznamnějším památkám připomínajícím dávnou slávu středověkého římsko-německého císařství. Téměř tři století zde byli pochováváni císaři svaté říše římské ze sálské, štaufské, habsburské a nasavské dynastie. Zároveň jde o výjimečné dílo románské architektury významně ovlivněné neklidnými dějinami oblasti kolem Horního Rýna a dokumentující různé dobové přístupy k nakládání s památkami minulosti…