Klima jako fenomén

Přitažlivost San Franciska láká mnoho lidí z USA i ciziny k tomu, aby se v tomto městě usadili. Není to však vůbec jednoduché. Nepřetržitá poptávka po bydlení vytlačila ceny nemovitostí do astronomických výšin. Bydlet ve výjimečném městě si dnes může dovolit jen ten, kdo má přiměřené příjmy. V posledních letech jsou to především lidé spojení s informačními technologiemi, ale najdeme zde i ty, kterým město učarovalo natolik, že prodali dům v kalifornském vnitrozemí a pořídili si za to nevelkou garsonku v San Francisku. Jejich společenský status tím neutrpí, ač často prodají i automobil. Stejně jako při bydlení na Manhattanu je i v San Francisku praktické a společensky únosné nevlastnit automobil – celá třetina domácností ho opravdu nemá.
Kromě vysokých nákladů na bydlení se musí obyvatelé města potýkat s dalšími nepříjemnými specifiky. Jedním z nich je zdejší podnebí. San Francisco je považováno za nejstudenější město v USA mimo Aljašku. V červenci a srpnu zde průměrná teplota nepřevyšuje 14 °C. Na vině je studený Kalifornský proud, který protéká v těsné blízkosti Zlaté brány a přináší obrovské masy studených vod ze severního Pacifiku. Koupání v oceánu či v zátoce je záležitostí především otužilců a pro oblíbené surfování je naprosto nepostradatelný neopren. Na druhé straně však mořský proud udržuje stálé teploty po celý rok, rozdíl mezi průměrnými teplotami v letních a zimních měsících je pouhé čtyři stupně. Díky tomu zdejší obyvatelé téměř neznají sníh ani mráz…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2016

Shopping Cart