Hrad Lipnice je dominantou města i celého kraje

Lipnice

Lipnice

Černý lesů pruh se po obzoru táhne / a kde skalný svah se ku sousedu nahne, / hradu valy ční, mohutná zdiva. / Silueta jejich tvrdě v kraj se dívá, / Který chmurný, chudý, jeden pruh a rýha / V temných barev směsi se až k nebi zdvihá.

 Tyto verše napsal Jaroslav Vrchlický ve své poslední básnické sbírce Strom života. Věnoval je velmi výrazné části Českomoravské vrchoviny a nebyl zdaleka jediný, koho zdejší krajina kolem řeky Sázavy oslovila. Skalnatý ostroh zakončený mohutným hradem trčící ze „zkrabatělé“ krajiny přitahoval pozornost malířů, sochařů i spisovatelů. A nejen jich. Každoročně se do Lipnice nad Sázavou sjíždí tisíce turistů, aby obdivovali hrad, město a zdejší krajinu. Není divu. Lipnické panoráma jako by bylo prototypem Vysočiny v tom nejlepším smyslu slova.

Na počátku byl hrad
Ačkoliv má Lipnice v názvu slovo „nad Sázavou“, u řeky Sázavy vůbec neleží. Řeka se vine asi pět kilometrů na sever od města. Upřesnění se začalo používat až v minulém století, aby se místo odlišilo od nejméně pěti dalších Lipnic v Čechách. Od roku 2019 je oficiálně městem, ale žije v něm jen něco kolem 650 obyvatel a v současnosti je vůbec nejmenším městem na Českomoravské vrchovině.

Hrad Lipnice - pohled do staré části hradu
Středověké hradby prošly nákladnou sanací, aby mohl být hrad zpřístupněn veřejnosti.

Původně vznikla Lipnice jako podhradí jednoho z největších hradů v českých zemích a městská práva, včetně práva pivovárečného, získala již roku 1370 od Karla IV. Sám hrad byl založen pravděpodobně na počátku 14. stol. a v roce 1370 přešel do majetku královské koruny. Karel IV. se však z jeho vlastnictví dlouho neradoval. V roce 1376 ho zastavil pánům z Kunštátu a Poděbrad, kteří hrad prodali Vítkovi z Landštejna. Jako věno jeho vnučky Kateřiny ho pak získal Čeněk z Vartenberka, jeden z nejmocnějších šlechticů v království a velký sympatizant Husova učení.

Během husitských válek změnil hrad několikrát majitele, až se dostal do držení významného kališnického rodu Trčků z Lípy, kteří ho na počátku 16. stol. pozdně goticky přestavěli. Poslední mužský potomek Adam Erdman byl přítel a švagr Albrechta z Valdštejna a spolu s ním byl zavražděn v Chebu. Po třicetileté válce začal hrad postupně chátrat a dílo zkázy dokončil devastující požár v létě roku 1869, kdy hrad totálně vyhořel a popelem lehla i podstatná část města Lipnice. Z pýchy čnící nad krajem se stala zřícenina.

Český humorista a jeho kamarádi
Šestého ledna 1923, za pošmourného dne, jakých je v zimě na Vysočině většina, procházel po Lipnici pohřební průvod. Jeho trasa nebyla dlouhá. Vedla z malého domku pod hradem, kolem hostince U České koruny a na místní hřbitov. Málokoho z několika desítek truchlících tehdy napadlo, že právě pohřbívají jednoho z největších velikánů české literatury.

Lipnice - Haškova busta od sochaře Bohuslava Kokrdy
Busta Jaroslava Haška vytesaná podle modelu akademického sochaře Bohuslava Kokrdy se všeobecně nepovažuje za příliš zdařilou a věrnou

Jaroslav Hašek se na Lipnici objevil v srpnu roku 1921. Podle dochovaného příběhu se v Praze vydal po obědě se džbánkem pro pivo a před dnes už neexistujícím Denisovým nádražím na Těšnově potkal svého přítele, akademického malíře Jaroslava Panušku. Ten mu oznámil, že právě jede malovat na Lipnici. Hašek, který byl jen nalehko a v pantoflích, vyzval Panušku, aby chvíli počkal, že musí zařídit neodkladnou záležitost. Odnesl džbánek na pivo do hospody, kde požádal, ať mu natočí dobrou míru, že si džbánek vyzvedne později. Poté nastoupil i s Panuškou do vlaku a odjel na Vysočinu. Trvalo celé tři týdny, než o sobě dal vědět své ruské manželce Šuře a svému vydavateli Frantovi Sauerovi.

Haškův výlet skončil tím, že se usadil v Lipnici natrvalo. Zpočátku bydlel v hostinci U České koruny, kde napsal, respektive nadiktoval podstatnou část svého nesmrtelného románu o dobrém vojáku Švejkovi. Teprve na konci roku 1922 si koupil malý domek pod hradem, kde pak krátce po Novém roce zemřel. Během roku a půl stráveného na Lipnici se stačil výrazně vtisknout do duší místních lidí a vytvořil si tu širokou skupinu přátel a známých. Pro mnohé se stal i mecenášem, ačkoliv měl sám hluboko do kapsy a honoráře za jednotlivé sešity Dobrého vojáka Švejka stihnul utrácet se svými kumpány v rekordním čase.

Haškův nezřízený styl života se nakonec podepsal i na jeho zdraví. Ke konci roku 1922 už mohl jen těžce chodit a trávil mnoho času na lůžku ve svém novém domě, kde 3. ledna v ranních hodinách ve věku nedožitých čtyřiceti let zemřel. Svůj nejslavnější román diktoval Štěpánkovi do posledních chvil a řada historek, které se při veselých pitkách přetřásaly v lipnickém hostinci, našly svoji novou existenci jako součást příběhů dobrého vojáka.

Hrad Lipnice - pohled do staré části hradu
Středověké hradby prošly nákladnou sanací, aby mohl být hrad zpřístupněn veřejnosti.

„Je tady Vašek…“
Haškova vdova prý nebyla na Lipnici příliš oblíbena. Po šesti letech tamní domek prodala a odstěhovala se. Později přešel domek do vlastnictví Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě a dnes funguje jako Památník Jaroslava Haška, kde jsou ve dvou skromných patrech zachyceny jednotlivé etapy Haškova bohatého života. Opraven a zachován do dnešních dob je i hostinec U České koruny. Po desetiletích nevalné socialistické péče spotřebního družstva Jednota, kdy sloužil jako samoobsluha, nebyl na počátku 90. let v nejlepším stavu. Roku 2001 jej zakoupil vnuk Jaroslava Haška Richard Hašek, který ho opravil a se svým synem Martinem zde provozuje nejenom restauraci, ale i penzion…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Vysočina

Lipnice