Za uměním do Ubudu

Ještě před sto padesáti lety nebyl Ubud ničím jiným než pouhou vesnicí, dnes je považován za centrum balijské kultury, zejména výtvarného umění. Ve vzájemně se obohacující atmosféře se zde domácí kultura prolíná se západními vlivy. Díky patronaci ubudské aristokracie se tu umění mohlo pokojně rozvíjet a královská rodina stále dbá, aby hektičnost moderního světa jejich oázu nezahltila. A tak se rýsují plány, jak se vyrovnat s přílivem turistů, kteří jsou zde sice vítáni, ale jejichž autobusy zároveň ucpávají nevelké centrum tvořené jednou hlavní třídou s několika odbočkami. Nový vzhled má dostat také místní tržnice…

Shopping Cart