Istanbul

Monotematické vydání časopisu Země světa věnované Istanbulu

Istanbul - pohled ze Zlatého rohu na nábreží ve ctvrti Eminönü a mešitu sultána Süleymâna na třetím istanbulském pahorku

Brána k Orientu

Istanbul, jedno z nejvíce fascinujících a nejrušnějších měst na světě, se rozprostírá na dvou kontinentech. Průliv Bospor, který spojuje Černé moře s Marmarským, ho rozděluje na část evropskou („thráckou“) a asijskou („anatolskou“). Ve své dlouhé existenci neslo město mnohá jména: Byzantium, Nova Roma, Konstantinopol, Kostantiniyye, Islambol, Carigrad. Téměř 2000 let byl hlavním městem Římské, Byzantské a Osmanské …

Brána k Orientu Pokračovat ve čtení »

Chrám Hagia Sofia - pohled na průčelí

Hagia Sofia

Když byzantský císař Justinián, vášnivý zastánce křesťanské víry, vstupoval 27. prosince 537 do právě dokončeného chrámu Hagia Sofia, měl podle kronikáře Prokopia z Kaisareie zvednout paže k nebi a zvolat: „Požehnán budiž Bůh, jenž si mě zvolil, abych tak velkou práci dovedl do konce. Ó, Šalomoune, já jsem tě předčil…!“ Císařovo srovnání patřilo biblickému Šalomounovu chrámu, …

Hagia Sofia Pokračovat ve čtení »

Istanbulské cisterny - Valentův akvadukt

Vzdušné řeky a podzemní paláce žíznivého města

Istanbulské cisterny a kanály Padesát dva kamenných schodů vede do ohromujícího podzemního chrámu zaplaveného vodou. Kapky padají z klenutých stropů podepřených sloupy a žbluňkají na zrcadle vodní hladiny. Sloupy a klenby cisterny Yerebatan, prastarého vodního zásobníku, jsou zahaleny do šerosvitu. Hra odrážejících se světel a stínů za doprovodu subtilních hudebních tónů vytváří jedinečnou, magickou kulisu. …

Vzdušné řeky a podzemní paláce žíznivého města Pokračovat ve čtení »

Byzantské umění v Istanbulu - pevnost Yedikule na místě někdejší Zlaté brány

Byzantské umění

Byzantské umění Byzantská minulost se v dnešním Istanbulu připomíná několika typy staveb – církevními, palácovými, ale také užitkovými a fortifikačními. Kromě Valensova akvaduktu a monumentálních cisteren, s nimiž jsme se seznámili v předchozím článku, patří k nejpůsobivějším světským byzantským stavbám současného Istanbulu Theodosiovy hradby, které chránily město po více než 1000 let. Za vlády císaře Theodosia II. byly při …

Byzantské umění Pokračovat ve čtení »

Istanbulské mešity - celkový pohled na Princovu mešitu od architekta Mimara Sinana

Miʼmâr Sinân a istanbulské mešity

Architekt Mimar Sinan Z terasy na střeše mého hotelu se kochám svítáním nad Bosporem. Nad Süleymânovou mešitou ještě nesměle visí bledý kulatý měsíc. Působí to dojmem, jako by ho jeden ze špičatých minaretů chtěl nemilosrdně shodit z nebe na zem, aby ukončil spánek města na sedmi pahorcích. Po Bosporu, zahaleném v tuto hodinu do oparu, znaveně plují lodě …

Miʼmâr Sinân a istanbulské mešity Pokračovat ve čtení »

Istanbulské bazary - část Egyptského bazaru s kořením, sušenými plody a sladkostmi

Bazary – v orientálním shopping centru

Istanbulské bazary Eminönü, části čtvrti Fatih u Galatského mostu přes Zlatý roh, je rušno. Davy lidí proudí po nábřeží a mizí v labyrintu úzkých strmých uliček plných krámů a pultů se zbožím. Denně jich tu projdou více než dva miliony! Všude panuje kosmopolitní chaos: cestující s balíky a batohy, turisté, pouliční prodavači, matky vedoucí své …

Bazary – v orientálním shopping centru Pokračovat ve čtení »

Palác Topkapi - celkový pohled

Topkapi a blyštivá nádhera sultánských paláců

Za více než 450 let, po které vládli z Konstantinopole/Istanbulu, obývali osmanští sultáni ve městě několik paláců. Nejdéle, téměř čtyři století, využívali ten první, Topkapı Sarayı. Dnes je v něm muzeum, o němž se říká, že se svými honosnými pavilony, klenotnicemi plnými drahokamů, svatyněmi a harémem v sobě ukrývá více barvitých příběhů než většina světových muzeí dohromady. Palác …

Topkapi a blyštivá nádhera sultánských paláců Pokračovat ve čtení »

Beyoglu - historická tramvaj na ulici Istiklal - linka mezi náměstím Taksim a stanicí podzemní lanovky Tünel

Beyoğlu – koncentrát tureckých paradoxů

Beyoğlu Část Istanbulu ležící naproti historickému poloostrovu na severní straně Zlatého rohu se v dějinách dlouho označovala řeckým jménem Pera. Dnes tomuto území odpovídá městský obvod Beyoğlu. Některé jeho čtvrti vyrostly koncem 19. stol. a staly se symbolem poevropšťování někdejší osmanské metropole a jejího otevírání se světu. Dnes se Beyoğlu se skoro čtvrt milionem obyvatel a …

Beyoğlu – koncentrát tureckých paradoxů Pokračovat ve čtení »

Přívozy mezi evropským a asijským břehem Bosporu

Podél břehů Bosporu

Jeden z nejhezčích pohledů na město na Bosporu se nabízí z lodě. Plout mezi Evropou a Asií je samo o sobě jedinečným zážitkem, navíc s možností vcítit se do historie i současnosti tohoto megaměsta s jeho starým imperiálním leskem i modernitou, jak je ilustrují stavby na jednom či druhém břehu. Naše plavba mezi kontinenty začíná v Eminönü, …

Podél břehů Bosporu Pokračovat ve čtení »

Istanbulská kuchyně - street-food na lodi ve čtvrti Eminonu

Široká paleta chutí

Istanbulská kuchyně Gurmeti se shodují v tom, že turecká kuchyně patří s francouzskou a italskou k těm nejlepším na planetě. Ovlivňovaly ji produkty a kulinářské zvyklosti mnoha kultur a národů. To jí dalo nejenom velkou rozmanitost a pestrost, ale také vzájemně se doplňující kombinace a širokou paletu chutí. V Istanbulu dostává další rozměr díky nejrůznějším čerstvým úlovkům bosporských …

Široká paleta chutí Pokračovat ve čtení »