Solná komora - Městečko Traunkirchen na západním břehu jezera Traunsee

Solná komora

Solná komora

Známá jezerní oblast na pomezí Horního Rakouska, Salcburska a Štýrska se těší oblibě především pro své přírodní krásy a příležitosti ke sportovnímu vyžití; ty jistě není třeba připomínat. Pozoruhodná je však také díky událostem, kterými ji poznamenala její historie.

Doslovný překlad výrazu Salzkammergut znamená statek (ve smyslu „majetek“) Solné komory, tedy úřadu ustaveného k ochraně a využití místních solných ložisek. Jejich důležitost byla známa odpradávna; „bílé zlato“ zde těžili Keltové, Římané i jejich následovníci v raném středověku. K prohlášení celé oblasti „komorním majetkem“ došlo za vlády Přemysla Otakara II. roku 1250 a jeho následovníci střežili oblast jako oko v hlavě. Oproti ostatním rakouským zemím se tamní život vyznačoval některými odlišnostmi, mimo jiné též různými omezeními volného pohybu osob, ale na druhou stranu se obyvatelům dostávalo jinde nebývalé péče a výhod včetně osvobození od vojenské služby.

Solná komora - jezero Kammersee
Maličké Kammersee leží nad Toplitzsee, kam z něj odtéká voda podzemním korytem

Po celá staletí tak Solná komora se svými vesnicemi a městečky žila stranou většiny událostí, které procházely evropskými zeměmi. Jako kraj prostoupený hlubokou vírou sice ani ona nebyla ušetřena zápasů mezi katolicismem a reformací (na 20 000 protestantů muselo v roce 1734 opustit zemi), ale jinak zde až do moderní doby vládla poklidná venkovská atmosféra. Lákala sem například četné umělce éry romantismu – ne náhodou zde svoji inspiraci hledal například Josef Navrátil, který dokonce před polovinou 19. stol. vyzdobil stěny jedné místnosti zámku v Jirnech fiktivními výhledy na zdejší jezera a města. Tehdy se též rodí turistický ruch a obliba letovisek a lázeňských center, jako jsou Bad Aussee, St. Wolfgang, Bad Ischl, Gmunden a další.

Do městečka Gmunden při výtoku řeky Traun ze stejnojmenného jezera byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice – Linec, která Solnou komoru zpřístupnila přílivu návštěvníků včetně císařského dvora. Lázně Bad Ischl byly místem pravidelných pobytů Františka Josefa a jeho rodiny. Stefan Zweig, jeden z těch, kdo v nedalekém Salcburku hledali útočiště před shonem běžného života, barvitě popsal proměnu celé oblasti z ospalého zapadákova do podoby společensky a kulturně aktivního kraje.

Solná komora - Hallstattské jezero
K nejvyhledávanějším jezerům Solné komory patří Hallstattské na severním úpatí Dachsteinu, kterým protéká řeka Traun

Lidé sem putovali za osobitým kouzlem pobytů v klínu hor, jezer a dalších přírodních krás, o kterých jsme podrobně psali v čísle věnovaném Hornímu Rakousku (ZS 6/2014). Sotvakdo však mohl očekávat, že se právě Solná komora jednou stane dějištěm dramatu, jehož pozadí i nezodpovězené otázky budou zaměstnávat celé generace. Jakou roli hrála Solná komora na sklonku 2. sv. války? A co je pravdy na fantastických konstrukcích, které se po válce vyrojily?

Předehrou byla neurčitá zvěst o jakési „alpské pevnosti“, jež měla být hlavní oporou a posléze snad i posledním útočištěm nacistických pohlavárů, aniž kdo tušil, o jakou pevnost se jednalo a kde vůbec by se měla nacházet. Ještě v posledních týdnech války působila existence přísně utajeného svazku německých branných sil bolení hlavy spojencům, než se ukázalo, že šlo o pouhý blábol goebbelsovské propagandy a slavná alpská pevnost, kvůli níž byla dokonce část 3. a 7. americké armády v dubnu 1945 směrována na jihovýchod, existovala asi stejně reálně jako slibovaná tajná zbraň, jež měla Hitlerovi vyhrát válku.

Solná komora - Toplitzsee s restaurací Fischerhütte
Tajemstvím opředené Toplitzsee s restaurací Fischerhütte

Pak ale přišly zvěsti přímo ohledně Solné komory. Něco tajného se dělo kolem jezera Toplitzsee, které bylo uzavřeno pro veřejnost a o němž se za války začaly šuškat hrůzostrašné pověsti, stejně jako o starém dole nedaleko městečka Altaussee, kam vojáci už od roku 1943 „cosi“ sváželi. Ve stejném roce začali Němci poblíže jezera Traunsee hloubit jakési podzemní prostory, k čemuž využívali vězňů z koncentračního tábora v Ebensee. A aby toho všeho nebylo málo, hned po válce se jednoho krásného dne hladina Traunsee pokryla britskými bankovkami v hodnotě devíti milionů liber…

Tajnosti ohledně dolu u Altaussee se vyjasnily (naštěstí!) už v dubnu 1945: oním tajemným nákladem, který byl svážen do důlních chodeb, byly umělecké sbírky uloupené nacisty v okupované Evropě a na Hitlerův příkaz zde ukryté před spojeneckými nálety. Neměnné klimatické podmínky podzemí se zdály být ideálním prostředím k takovému účelu, ale v agónii třetí říše se pak sami nacisté rozhodli sbírky zničit. Nepočítali však se sabotáží zaměstnanců dolu, kteří na poslední chvíli stačili odstranit už instalované nálože (osm půltunových leteckých bomb) a pro jistotu ještě menší explozí zavalit přístupové cesty, načež sami informovali blížící se Američany. Až do roku 1948 pak trvalo opatrné vynášení pokladů, čítajících téměř 7000 uměleckých děl; byly mezi nimi například slavný Gentský oltář bratří Eycků nebo Michelangelova Madona z Brugg, ale též náš cyklus Mistra vyšebrodského oltáře, historické zbraně ze slavné konopišťské zbrojnice, vzácné knihy z Univerzitní knihovny a další…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Rakousko

Solná komora