6 2016 Lichtenštejnsko

Průmyslové srdce alpského tygra

Podíváte-li se do alpského údolí Rýna severně od Vaduzu, spatříte dovedné spojení pohádkové krajiny s moderním průmyslem. Mezi poli a zelenými loukami s pasoucím se dobytkem stojí úhledné tovární haly a nablýskané administrativní budovy. Kolem nich je spousta rodinných domků zasazených do upravených zahrad. Žádná mračna kouře nebo nepořádek. To je uhlazená průmyslová zóna Schaanu, největšího města knížectví a průmyslového srdce „alpského tygra“…

Knížecí kapky

Pokud pár dnů po Lichtenštejnsku chodíte nebo jezdíte, snadno zjistíte, že je to také vinařská země. Vinice, typicky chráněné modrými sítěmi, se prostě nedají přehlédnout. Pro někoho může jít o zjištění překvapivé, neboť v mnohých vinařských encyklopediích Lichtenštejnsko vůbec nenajdete..

Černá a bílá

V centru Vaduzu, na pěší zóně Städtle, stojí vedle sebe nižší podlouhlý černý kvádr a vyšší, plošně daleko menší bílá kostka. Vzájemně se přitahující a doplňující jednota protikladů, budovy Lichtenštejnského uměleckého muzea a nadace Hilti Art Foundation…

Lichtenštejnsko, to je věda

Špičková výzkumná pracoviště a spousty patentů, moderní výrobní závody chrlící výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Žádné dotace, ale daňové úlevy na výzkum a vývoj, nízké daně ze zisku a mezd a volný export. Úzké propojení středních škol a odborných učilišť se zaměstnavateli. To jsou recepty „alpského Silicon Valley“ na úspěch vědy a průmyslu…

Klobouk, vejce a měsíční kámen

Vhodíte žeton do turniketu, otevřou se posuvné dveře a zmizíte ve tmě. Až se dveře za vámi zavřou a druhé před vámi otevřou, tma se maličko projasní. Řada skleněných vitrín uprostřed a na stěnách obrazy, vše ale nasvíceno tak decentně, že v dlouhém úzkém sále, kde smí pobývat najednou nejvýše 60 osob, panuje jinak hluboké přítmí. Pro Lichtenštejnskou pokladnici kulisa více než případná…

Nad mladým Rýnem… na alpských výšinách

Lichtenštejnsko sice rozlohou neoplývá, s pouhými 160 km2 je v současnosti šestým nejmenším státem světa, vzhledem ke své velikosti má však až překvapivě rozmanitou krajinu, která nešetří půvaby, tudíž si zde nelze nevzpomenout na naše otřepané rčení, že co je malé, to je hezké. V souladu s ním koneckonců vyznívá i první sloka lichtenštejnské státní hymny, v níž se pěje: „Nad mladým Rýnem spočívá Lichtenštejnsko, na alpských výšinách. Tuto milou vlast, drahou otčinu, Bůh moudrou rukou svou vybral nám.“

Od hradu ke hradu

Pokud se vám zrovna nechce vyrazit do Malbunu na horskou alpskou túru, můžete prochodit kousek Lichtenštejnska i v rýnském údolí. Jako dobrá záminka poslouží dva hrady stojící na opačných koncích knížectví, severním a jižním…

V podkroví Lichtenštejnska

Pokud nemáte moc času a chcete získat alespoň rámcovou představu o lichtenštejnském vnitrozemí, pak se vám nabízí v podstatě jediná možnost, a tou je cesta do horského střediska Malbun (1600 m n. m.). Z Vaduzu k němu vede asfaltka překonávající převýšení téměř 1200 m, což je adekvátní tomu, jako kdyby u nás existovalo silniční spojení centra Trutnova s vrcholem Sněžky. Lichtenštejnská silnice však musí tento výškový rozdíl zdolat na zhruba poloviční vzdálenosti, na pouhých 12 kilometrech…

Liechtensteinové

Jeden z nejvýznamnějších evropských šlechtických a od 18. století i panovnických rodů má velmi dlouhou historii. Liechtensteinové poznali opakovaně vzestup i pád. Je to možná paradox, ale pod vládou monarchů zažívá Lichtenštejnské knížectví období největšího rozkvětu hospodářství i přímé demokracie…

Lichtenštejnsko v kostce

Kdysi chudá země, odkud lidé prchali za lepším živobytím do ciziny. Dnes poklidná země s druhou nejvyšší životní úrovní na světě a nejlépe hodnoceným školstvím v Evropě. Země je sice tak malá, že její panovník má dvě třetiny z ní jak na dlani, vyhlédne-li z oken svého sídla, ale rozhodně má být na co hrdá…