2004

Troyes – domov trojské unce

Troyes, překrásné město s duší a více než dvoutisíciletou historií, je nejen kronikou architektury, studnicí uměleckých památek a unikátní galerií skleněných vitráží, ale také veselým místem plným mladých lidí s trochu nevázaným životem. Jak jinak, když i k jeho rozmachu přispělo víno, jako ostatně všude v kraji Champagne-Ardenne…

Severovýchod Francie

Tento cíp jako by k Francii patřil odedávna: dodává jí rovnováhu oproti vzdálené Bretani – bez něj by se Francie asymetricky nakláněla k západnímu Atlantiku. Takto připomíná dobráckého ducha v hábitu, nakročeného od Alp k Pyrenejím, s rukama rozpřaženýma jak na západ, tak na východ. Díky své poloze i schopnosti nasávat cizí vlivy je právě severovýchodní Francie už od raného středověku pojítkem mezi střední a západní Evropou, stejně jako mezi jejím severem a jihem – z každé oblasti si berouc, co je jí ku prospěchu…

Vogézy a jejich hrady

Francouzi nazývají tento středohorský, 200 km dlouhý hřeben Vosges (čti Vóž), české jméno vychází z německého označení Wogesen. Jako doklad pohnuté minulosti stojí na 150 návrších zbytky dávných hradů. Pobořeny byly už ve středověku a dnes dodávají zdejší krajině punc romantičnosti. Vyskytují se prakticky v celých Vogézách, až ke státní hranici s Německem…

Mozaika

Kopcovité hraniční pomezí na severu Lotrinska je poseto železnými kopulemi střílen, pod nimiž se skrývají rozlehlé podzemní betonové prostory. Maginotova linie, obranný pevnostní val vybudovaný mezi dvěma světovými válkami, měl chránit Francii před německou rozpínavostí…

Alsaskou cestou vína

I když se to obecně moc neví, platí Alsasko za vysoce uznávanou vinařskou oblast. Specializuje se především na bílá vína a obstarává pětinu jejich celostátní produkce. Na rozdíl od ostatních francouzských vín, pojmenovaných obvykle podle vinic (případně zámků jim přináležejícím), se alsaská vína rozlišují po středoevropsku – podle odrůd… Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Stolečku, prostři se

Alsaská kuchyně vychází z jihoněmecké, a i ve vlasti gurmánů je vysoce ceněna; už král Slunce si ji pochvaloval. Za staletí se těžká německá jídla zjemnila francouzskými přísadami, takže vznikla neopakovatelná směsice chutí pro nejmlsnější jazýčky…

Rozmary řeky Doubs

Pohoří Jura by mohlo sloužit jako učebnice pro poznávání zákonitostí stavby, vývoje a pohybu zemské kůry. Nikoli náhodou dalo jméno i geologickému údobí, proslavenému výskytem veleještěrů i prvních ptáků a savců. Pohoří totiž vzniklo vyvrásněním vápencových a slínových usazenin ze dna druhohorního moře a je nesmírně bohaté na zkameněliny tehdejších živočichů…

Ve znamení cisterciácké čistoty

Přes cestu kolébavě přecházejí kachny. Míří k potoku, který se mezi loukami klikatí širokým údolím obklopeným lesy. Svěží zeleň přechází v jasně modrou oblohu s bílými chuchvalci. Klidné odloučené idylické místo, jako stvořené k rozjímání a hledání míru duše. Dnes, stejně jako před devíti stoletími…

Réva z Burgund

Cote d´Or vypadá jako nedbale odhozený zelený svetr. Pravidelné řady révových keřů, táhnoucí se mírně zvlněnou krajinou kamsi do nekonečna, šikmo či kolmo přetínají jiné pruhy. Ze sňatku révy a zlatavě červené půdy se tady rodí hrozny, jež vytvářejí největší bohatství už tak plodného kraje…

Třebíč

Podivně zní spojení „naštěstí nebyly peníze“. A přece – v případě Třebíče to nelze nazvat jinak: díky tomu, že nemělo město volné finance na demolici, nechalo stát starou židovskou čtvrť. V takto kompletní, urbanisticky nejzachovalejší podobě dnes už jedinou v Evropě…