2006

Feria de los Caballos

Každoročně druhý týden v květnu se v andaluském Jerezu de la Frontera scházejí odborníci a milovníci koní, ale také tisíce místních lidí i turistů z celého světa, kteří se chtějí „jen“ bavit . Láká je sem největší koňský trh ve Španělsku Feria de los Caballos. Vše, co dělá Andalusii Andalusií, tu po devět dní září ve své živelné nádheře a k sluncem rozpálené obloze tryská jako barevný ohňostroj…

Navarra

Oblast Navarry žila v průběhu historie neustále pod nejrůznějšími tlaky. Přesto si dokázala uchovat svoji osobitost až do dnešních dnů. Návštěvník znalý jiných částí Španělska tuto „odlišnost ve stejnosti“ vnímá na každém kroku…

Bezpráví

Nevím, jak tahle malá osada v údolí Tiché Orlice získala svoje jméno, a netuším, na kom zde bylo bezpráví vlastně pácháno. Osada se kdysi jmenovala Bezpráv a byla střídavě součástí obcí Rviště a Dobrá Voda, které dnes nesou společný název Orlické Podhůří. Záhy po roce 1989 se Bezpráví díky svému názvu nakrátko stalo němým svědkem neúspěšného pokusu o založení recesistického skanzenu komunismu, spočívajícího v pouhém nahromadění různých artefaktů z nedávno minulých dob – zarámovaných portrétů stranických představitelů a jejich bust, rudých praporů, pěticípých hvězd a jiných symbolů odcházející éry. Dnes po něm nenajdete ani stopy, ale vlaky kolem jezdí stále dál, už 161 let…

Svátek svatého Fermína

Každý rok v červenci nám televizní obrazovky nabízejí hrůzostrašné záběry lidí prchajících před rozzuřenými býky ulicemi Pamplony. Kdo z diváků však tuší, v čem spočívá podstata svátku svatého Fermína? Proč jsou býci hnáni ulicemi města? Kam? A kdo vůbec byl ten světec s podivným jménem…?

Toledo

Řeka Tajo tu dělá široký oblouk, který ze tří stran uzavírá nápadný ostroh. Strategická poloha, dostatek vody, za zády pastviny, orná půda i lesy – takového místa jako stvořeného pro založení města si dost dobře nešlo nevšimnout. Lesy dnes už v okolí nejsou, ale město tady je. Pochmurné pod nízkými černými mraky, přívětivé pod zářícím sluncem, korunované majestátní galérou katedrály, rozhrnující narezlé vlny domů, a hrdým Alcázarem, pevností i zámkem. Toledo…

Kde Římané dobývali zlato

Z hlubokých roklin a strží trčí k obloze zašpičatělé červenohnědé skalní útvary nejroztodivnějších tvarů. Las Médulas, kdysi největší římský zlatý důl na Pyrenejském poloostrově, najdete v severošpanělské provincii León, jen pár desítek kilometrů od Ponferrady…

Costa Blanca

Bílá jižním zemím sluší a platí to i pro tu část španělského Středomoří, která má tuto barvu ve svém názvu. Bílé pobřeží údajně získalo své jméno díky květům mandloní, které vždy v únoru odívají celý kraj do nádherného bělostného hávu. Začíná u Dénie, příjemného a klidného městečka ležícího zhruba 100 km jižně od Valencie, a končí u Pilar de la Horadada. Costa Blanca se používá též jako turistický název pro celou provincii Alicante, nejjižnější provincii autonomní oblasti Comunidad Valenciana…

Asturie – kraj hrdinného Pelaya

Chcete-li porozumět Španělsku, měli byste jeho poznávání začít tam, kde se zrodilo – v asturských horách. Tady navěky odpočívá bojovník Pelayo, který se ve střetech s Maury na Pyrenejském poloostrově vyznamenal mnohem dříve než slavný Cid. Stal se téměř mytickou postavou, vzorem, k němuž se v dobách malomyslnosti obraceli španělští mužové pera, aby povzbudili skleslého ducha národa, a jehož opěvovali romantičtí básníci, jako například José de Espronceda…

Domácí muzea

panělé tráví svůj volný čas jen málokdy doma v ústraní. Největší pohoda bývá s rodinou nebo přáteli na ulici. A tak se veselými a hlasitě debatujícími lidmi plní pěší zóny, obchody, restaurace a kavárny, ale také muzea. Velmi populární a téměř vždy zaplněná návštěvníky bývají tzv. domácí muzea neboli casas-museo. Jsou to někdejší šlechtická sídla nebo domy, kde žily známé osobnosti…