Evropské železniční rekordy

Nejoblíbenější železnice světa
Neexistuje na světě stát, jehož obyvatelé by měli železnice raději než Švýcaři. V alpské zemi, protkané 5000 km tratí, využívá víc než polovina z 8,5 milionu obyvatel nějaký druh předplatného na veřejnou dopravu. Ale to by samo o sobě ke světovému prvenství nestačilo, Švýcaři jsou absolutními šampiony v počtu jízd za rok (podle posledních dostupných údajů je to 60 cest) a v průměru ujetých kilometrů na osobu (2277 km). K ohromné oblíbenosti švýcarských železnic vydatně přispívá propracovaný systém celé veřejné dopravy s jednotným tarifem pro celou zemi, s návazností na další typy dopravy včetně lanovek či parníků, s přehledným společným jízdním řádem desítek provozovatelů na webu spolkových drah, s pestrou nabídkou jídelních vozů, manažerských oddílů nebo třeba dětských heren na kolejích. Nač potom jezdit autem?

Nejdelší tunel světa

Na 12 miliard franků vyšel Švýcary nejdelší železniční tunel světa. Nový Gotthard o délce 57 km otevřeli na klíčové severojižní transalpské ose mezi Curychem a italským Milánem v prosinci 2016. Švýcaři si pro financování stavby v referendu odhlasovali vznik speciálního fondu, do něhož plynuly především daně z kamionové dopravy, dále peníze ze spotřebních palivových daní a z DPH. Pro představu o rozsahu projektu pár čísel: z horniny vytěžené uvnitř Alp během stavby by se dalo postavit pět Cheopsových pyramid, celková délka všech štol, šachet a podzemních galerií v rámci přelomového díla přesahuje 150 km, 2300 m je největší hloubka pod štíty Alp. A jen tak mimochodem: uvnitř se nachází 300 zesilovačů mobilního signálu – pokrytí je 100% po celých 20 minut, kolik obvykle jízda tunelem trvá…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2019

Shopping Cart