Výsledky hledání pro: bavorsko 2

Bavorsko

Bavorsko 2

Vydání: srpen 2011

Budeme si vyprávět o zemi, jež v podobě dnešního Svobodného státu Bavorsko je nejrozlehlejší a druhou nejlidnatější v rámci celého Německa. O zemi, která je jen o málo menší (70 550 km2) a o trochu obydlenější (12,5 milionů) než Česká republika.

Tak trochu jiné Bavorsko

Už podruhé míříme na opačnou stranu šumavských hvozdů k našim bavorským sousedům. Zatímco minulé číslo bylo věnováno téměř kompletně Starému Bavorsku, tentokrát soustředíme hlavní pozornost na severní část Svobodného státu, na historickou oblast Franků…

Bavorsko

Bavorsko

Vydání: únor 2011

Svobodný stát Bavorsko je nejrozlehlejší a druhou nejlidnatější v rámci celého Německa. O zemi, která je jen o málo menší (70 550 km2) a o trochu obydlenější (12,5 milionů) než Česká republika. O zemi, která vznikla spojením několika v lecčem odlišných historických území…

Německé památky UNESCo

Německo – památky UNESCO

Vydání: květen 2014

Od Alp a Bodamského jezera k Baltskému a Severnímu moři, od Polska, Česka a Rakouska po Francii a Benelux, to je Německo – území o velikosti více než 357 000 km2 a na něm 38 památek zapsaných v seznamu Světového dědictví UNESCO…

Procesí božího těla

Procesí Božího těla

Příslušnost ke křesťanským církvím se v Německu sice stále ještě udává a je nepravděpodobné, že by dítě katolických rodičů ve škole navštěvovalo výuku evangelickou a obráceně, nicméně předmět náboženství už na základní škole většinou povinný není a na střední si žáci mohou místo něho zvolit etiku. Počet bezvěrců totiž roste a většina těch, kteří se …

Procesí Božího těla Pokračovat ve čtení »

Zámek Žleby - Jižní průčelí zámku s Velkou věží

Zámek jako půvabná romantická báseň

Zámek ve Žlebech, zhruba 10 km východně od Čáslavi, bude asi pro leckoho překvapením. V mnoha ohledech výjimečná památka totiž zdaleka nepatří k těm nejznámějším. Filmaři mají zámek Žleby rádi. Po roce 2000 se tu natáčelo hned sedm celovečerních filmových či televizních pohádek, k nejznámějším patří Kouzla králů nebo Tři bratři. Jinak je ale osud k Žlebům tak trochu …

Zámek jako půvabná romantická báseň Pokračovat ve čtení »

Zámek Valtice - Vstup na čestné nádvoří se sochami Hérakla

Valtice – rezidence vpravdě knížecí

Už jen vstup na čestné nádvoří je majestátní. Střeží ho hned dvě sochy bájného reka Hérakla, v jednom případě doprovázeného trojhlavým psem Kerberem a v druhém oděného do kůže nezranitelného lva nemejského. Není divu – zámek ve Valticích byl od roku 1560 až do připojení Rakouska k nacistickému Německu v březnu 1938 hlavním rodovým sídlem Liechtensteinů…

Kodaň

Kodaň

Vydání: srpen 2019

V žebříčcích Best in Travel, které sestavuje známé vydavatelství turistických průvodců Lonely Planet, obsadila první místo v kategorii měst pro rok 2019 Kodaň, hlavní město Dánského království.

Kodaň

Carnuntum – „Pompeje“ před branami Vídně

Pouhých čtyřicet kilometrů na východ od Vídně a asi patnáct kilometrů od Bratislavy se v obcích Bad Deutsch-Altenburg a Petronell můžeme seznámit s antickou minulostí dnešního Rakouska. Archeologický výzkum, prováděný v těchto místech již od konce 19. století, odkryl rozsáhlé pozůstatky významného keltského a později římského sídla nazývaného Carnuntum. Pro milovníky historie je zde zpřístupněn pozoruhodný archeologický areál pod širým nebem, největší svého druhu v Rakousku.

Neuschwanstein a královská sídla Ludvíka II.

Rozervanost srdce a duše, deziluze a pocit naprostého osamocení – to byly nejsilnější pocity,se kterými vstupovali lidé do 19. století. Svébytnost, kterou jim sliboval kult osvíceneckého rozumu, se následkem politických událostí stala pouhým pojmem. Útěk do snového světa romantismu – panenské přírody a slavných hrdinů dávné minulosti byl jakousi náhražkou životních jistot…

Odhalená Sisi

Rakouská monarchie slavila 24. dubna 1854 velkolepou svatbu císaře Františka Josefa I. s bavorskou princeznou Alžbětou Amálií Evženií. Letos na jaře, přesně 150 let po této události, bylo ve vídeňském Hofburgu otevřeno Muzeum Sisi, mýty a skutečnost…

Salašnictví

Název horské pastviny alp nebo alpe připomene hned i pojmenování celého pohoří. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v bavorsko-rakouském prostředí se pastvině říká dnes častěji alm, ve Švýcarsku, Švábsku, Voralsbersku a Allgäu matte (což by se dalo přeložit taky jako matrace), v nejvýchodnějším výběžku Alp zvaném Wechsel (mezi stejnojmenným sedlem a známým střediskem Semmering) sluje pastvina pro změnu schwaig (cosi jako tišina). Níže položeným pastvinám říkají Švýcaři maiensäss, neboť se na ně vyhání už v máji. Ty vyšší se využívají jen v červenci a srpnu…

Norimberk - staré náměstí

Norimberk – metropole Franků

Město Dürera a renesance. Město perníků a bratwurstů. Město císařů a obchodníků. Město sněmů, sjezdů a procesů. Město mistrů pěvců. Město kašen. Město hraček. Město Vánoc. Půlmilionový Norimberk je největším městem nejen Středních Franků, ale všech franských krajů vůbec, a druhým v celém Bavorsku…

Krásná kašna a ty další

Málokteré německé město oplývá tolika kašnami, od historických po moderní, jako Norimberk. Je jich tu na padesát, a to počítám jen ty pojmenované a uváděné v různých příručkách. Nechybí mezi nimi dokonce ani kašna na suchu, byť to může znít jako sebevětší protimluv…

Slunná tvář Šumavy

Bavorský les je ten užší, strmější a také slunnější a teplejší svah Šumavy. Příkrost jihozápadního úbočí prozrazují všechny zdejší cesty, které prudce padají od skalnatých pohraničních hřebenů až k Dunaji a svými vlásenkovitými zatáčkami budí dojem vysokohorských silnic nedalekých Alp. Teplejší klima prozrazují smíšené lesy s převahou buků, které zejména na podzim rozzáří stráně zlatorudou mozaikou. Poměrně vysoko se šplhají i menší vinice a kukuřičná pole. Většina měst a vesnic využívá jižní orientaci úbočí a střechy jejich domů vesele poskakují do údolí jako červenavé kaskády. Svažité ulice, náměstí a návsi jsou celoročně prosluněné a z oken domů se často nabízejí daleké výhledy, někdy až k Dunaji a za pěkného počasí až k Alpám…

Regensburg

Málokteré středověké město v Německu zůstalo takhle zachováno. A z těch větších je Řezno neboli Regensburg jediné. Díky tomu, že z velké části uniklo zničení za druhé světové války, nabízí dnes milovníkům historie největší celek původní románské a gotické architektury severně od Alp. Řezno neohromí žádným neopakovatelným monumentem, jehož obdoba by se nedala spatřit také někde jinde. Jeho jedinečnost tkví právě v celistvosti, s jakou přibližuje podobu bohatého středověkého města střední Evropy. Před pěti lety mu přinesla i zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO…

Opatství svatého Emmerama

Tenhle světec z hlubin evropského křesťanství, česky Jimram, u nás už dnes není moc známý, ale areál kláštera, který nese jeho jméno a z nějž se v posledních dvou stech letech stal zámek, stojí určitě za vidění. Nachází se na jižním konci chráněné památkové zóny starého Řezna, kousek od hlavního nádraží…

Řím i Benátky

Bamberku, druhému největšímu městu Horních Franků, se občas přezdívá „franský Řím“. Kostelů je tu požehnaně, když na plánu pospojujeme ty hlavní, dostaneme latinský kříž. Ale hlavním důvodem přízviska je poloha na sedmi kopcích, mezi nimiž se vine řeka. Zdejší Tibera se jmenuje Regnitz a ostrov v ní není jeden, ale hned dva. Rybářským domkům u jejího levého ramene se zase tradičně říká Malé Benátky. Navzdory všem italským reminiscencím je však Bamberk pevně ukotven ve střední Evropě – dokonce tak pevně, že byl jako vynikající ukázka raně středověkého středoevropského města zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO…