2002

Fiesta charra – svátek kovbojů

Muž v džínové košili se přidržuje popruhů a vyráží na rozzuřeném býku do písčité arény. Ruce a nohy mu létají sem a tam, ale on se snaží vydržet na hřbetě zběsilého zvířete co nejdéle. Ano, to jsou američtí kovbojové. Málokdo však ví, že Mexiko má také své kovboje a svou kovbojskou kulturu, dokonce původnější, než je ta severoamerická…

Chřestící smrt

Jedovatost, nebezpečí i tajemno spojené s životem chřestýšů vedlo u indiánů z mnoha oblastí dnešního Mexika ke vzniku hadích kultů, o kterých se zmiňují již španělští dobyvatelé v 16. století. V čase hadích rituálů nachytali vybraní indiánští jinoši co nejvíce smrtelně jedovatých hadů, kteří se pak spolu s kněžími zúčastnili ve svatyních nevídané slavnosti: hadího tance. Jím nejčastěji prosili o příchod dešťů nebo o bohatou úrodu…

Ciudad de México

Ciudad de México leží v údolí Anahua, v nadmořské výšce 2200 m a má stálé a příjemné klima. Naneštěstí je mnoho z oněch 35 000 podniků soustředěno v jednom z „ventilačních“ údolí, a tak se městem neustále prohánějí tuny emisí a smog je mnohdy tak silný, že pro něj není vidět ani slavné sopky. Vzduch, který s jistou nadsázkou působí jako slzný plyn, a bez nadsázky způsobuje dýchací potíže, zmobilizoval nakonec i mexické autority ke konkrétním činům. Mnoho podniků bylo alespoň dočasně zavřeno nebo přemístěno a od roku 1980 se například začalo se symbolickým programem Un día sin auto – Den bez auta…

Puebla sladká a barevná

Na počátku byl sen. Sen Tlaxcalského biskupa Juliána Garcése, jemuž se zdálo o údolí se třemi řekami, v němž andělé stavěli obrovské město. Když se o něco později při své misijní cestě zastavil v Cuetlazcupanu, ustrnul. Spatřil totiž místo svého snu – údolí, v němž se sbíhají řeky Alseseca, Atoyac a San Francisco. Dlouho neváhal a roku 1531 zde založil město jménem Puebla de los Ángeles, první město v zemi stavěné podle roštového systému pravoúhlých tříd a ulic…

Národní park Ixtaccíhuatl – Popocatépetl

Aktivní vulkán Popocatépetl, v jazyce Nahuů známý jako Kouřící hora, je svou nadmořskou výškou 5452 metrů druhou nejvyšší horou Mexika a zároveň jedním ze symbolů země. Leží asi sedmdesát kilometrů jihovýchodně od dvacetimilionového Mexico City. Tento stále aktivní vulkán naposledy silně vybuchl v roce 1932. Popo, jak se mu také zkráceně říká, byl, a pro původní indiánské obyvatelstvo stále zůstává sídlem bohů. Na jeho vrcholek vystoupili jako první indiáni z kmene Aztéků, ale daleko známější je výstup španělských vojáků, kteří v roce 1521 měli z příkazu svého velitele Hernána Cortése přinést ze dna kráteru síru na výrobu střelného prachu. Nevědomky tak vytvořili po několik staletí nepřekonaný výškový rekord…

Mexiko

Pro Evropana je slovem probouzejícím fantazii. Při jeho vyslovení se nám hlavou mihne kaleidoskop mayských pyramid, kostelíků se dvěma zvonicemi, širokých sombrer na hlavách snědých mužů s kníry, hlubokých očí míšenek a všudypřítomných dětí. Hledáte-li dále tajemné slovo v atlasovém rejstříku, záhy zjistíte, že má hned několik významů. Vedle označení Spojených států mexických, se tak jmenuje jeden z federálních států s hlavním městem Toluca de Lerdo, ale také federální distrikt a největší město celého soustátí, Ciudad de México…

Sny opeřeného hada

Jedna stará legenda vypráví, že lidé žijí ve snech obrovského Hada. Hadí matku, která je počátkem všech věcí, mohou však zahlédnout zase jen ve svých vlastních snech. Když se jim Hadí matka zjeví, pokoušejí se její obraz zvěčnit malbou nebo vytesáním či vyrytím do kamene…

Peyotl

Halucinogenní účinky rostliny znali již Aztékové, kteří je využívali při svých magických obřadech i při léčení nemocných. K přípravě drogy se nadzemní část kaktusů příčně krájí na plátky, které se pak na slunci suší až se svrasknou a zhnědnou. Tyto placičky se nazývají meskalové koláčky nebo meskalové knoflíky, hikuli, nejčastěji jsou však známé jako peyotl neboli peyote…

Ďáblové z Ocumicha

Ďáblové u poslední večeře, smrtky v kostele, pestrobarevní pavouci, volečkové s květinami na bocích, Ježíš Kristus na kříži se žlutou svatozáří kolem hlavy, zelené a modré mořské panny. Za těmito figurkami obklopenými dalšími těžko identifikovatelnými potvorami a příšerami sedí paní v pestrobarevném kroji. Její nabídka napovídá, že je z Ocumicha…

Mozaika

Červená a černá barva tvoří základ nejkrásnějšího kroje Oaxaky, vyšívaného barevnými nitěmi a zdobeného bílým krajkovým volánem. Ocenit jej můžete při pověstných tanečních slavnostech Guelaguetza, jež probíhají podle okolností první dvě pondělí po 16. červenci (svátku patronky Panny Marie Karmelské)…

Stříbrné moře

Když conquistadoři, chtiví indiánských pokladů, zjistili, že proud zlata začíná vysychat, upnuli svoji pozornost ke stříbru. Vedle peruánských a bolívijských dolů to bylo zvláště střední Mexiko, kde od čtyřicátých let 16. století začala vznikat celá řada horních měst. Americké stříbro se stalo po tři staletí hlavním zdrojem zisků španělské koruny a záhy způsobilo kolaps starých důlních středisek v Evropě…

Šálek čokolády

Záhy po skončení conquisty Mexika se začalo utvářet povědomí nové společenské vrstvy kreolů, Španělů narozených v Novém světě. Tváří v tvář kontinentálnímu Španělu v asketickém černém odění s tuhým bílým okružím se staví kreol, v jehož charakteru se stále více projevuje velkorysost až opulence a rozmáchlost gest, inspirovaná barokní pestrostí barev, chutí a tvarů, jež ho obklopuje a z níž lze plnými hrstmi nabírat tu i tam. Jasněji než všechno ostatní jej však charakterizuje jistý malý detail – šálek čokolády v ruce…

Mexičtí zelení ježci

Kaktusy jsou domovem v tropických a subtropických oblastech Nového světa a některé dokonce i v oblastech chladnějších. Ale skutečnou mekkou kaktusářů, této zvláštní sekty pěstitelů, je Mexiko. Mnohé druhy kaktusů rostou pouze zde, někdy jen na několika málo lokalitách či dokonce pouze v jediném údolí, ba i na jediné skále. Kromě schopnosti přežít v těch nejnehostinnějších podmínkách je pro většinu kaktusů společná i přítomnost trnů a trníčků…

Tequila-chvála magueye

Okraj vulkanického sombrera, vynořující se po sluneční straně našeho autobusu, a vzorně upravená políčka, zaplněná vyrovnanými rostlinami agáve, nás přesvědčují o tom, že se blížíme do místa, odkud pochází jeden z hlavních symbolů současného Mexika. Vystupujeme ve zdánlivě ospalém, pětatřicetitisícovém městečku Tequila…

Tajemství mexické kuchyně

Španělští dobyvatelé byli často nuceni už v samých počátcích conquisty doplňovat své potraviny ve spížích spřátelených indiánů, a tak se dochovaly zprávy, že jim rychle zachutnaly mnohé druhy listové zeleniny, označované Aztéky jako quelites. Postupně se seznamovali i s dalšími plodinami, na něž je americká příroda tak bohatá. Novinkou pro Španěly byla červená i zelená rajská jablíčka, nejrůznější typy papriček čili, všechny druhy ovoce rodu sapote, guanábana, guayaba, rozličné druhy dýní a další zeleniny. Brzy ochutnali a ihned si oblíbili kakao, které se ukázalo jako hodnotný zdroj energie během dlouhých válečných tažení a zachutnalo jim i „máslo starých Mayů“, avokádo. Nechutnala jim snad jen zralá papája, která jim páchla po štěnicích…

Paricutín – návštěva sopečného mrněte

Paricutín se zrodil poblíž stejnojmenné vesnice, v kraji plném starších vulkánů a obývaném potomky kmene Tarasků, kteří si říkají Purepečové. V sobotu 20. února 1943 se jeden z nich, Dionisio Pulido, vydal pracovat na své pole, zatímco se jeho žena a syn starali nedaleko o jehňata. Už několik dnů byli zdejší obyvatelé zneklidněni zemětřesením, které bylo mnohem silnější, než obvykle. Ale onoho rána začínal hezký, poměrně teplý, tichý, únorový den…

Olivový ráj PIERREDITE

Získat pro domácnost olivový olej Royale, nejlepší a také nejdražší ve Francii, je zcela nemožné, i když jeho výrobce a vynálezce Pierre Poussou je vaším přítelem. Zkrátka není to možné, protože je na několik let dopředu vázán exkluzivními smlouvami s hvězdami kulinářského umění a nesmí nikomu jinému tento značkový výrobek prodávat, ba ani dávat…

Kroměříž

Být zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je pro každou jednotlivou památku, případně celou lokalitu velká čest. Že se město Kroměříž činí, aby bylo tohoto mezinárodního uznání hodno, je vidět na první pohled. Snaha o zvelebování jednoho z nejkrásnějších historických center moravské kultury se projevila především v posledním desetiletí…

Velká Šivova noc

Na schodech se s uctivostí a pokorou objevil sluha, který požádal o povolení, zda může ustlat moji postel. Byl indického původu, a protože právě začínal největší hinduistický svátek na ostrově Mauritius a v širokém dalekém okolí – Mahá Šivarátri – tedy velká Šivova noc, zeptal jsem se ho, zda také, jako všichni praví hinduisté, podnikne pěší pouť ke kráteru, v němž je posvátné jezero nazvané Ganga Talao známé více jako Grand Bassin…