Země světa

celkový pohled na zámek Chambord

Chambord – hrad z pohádek

Zámek Chambord, nalézající se zhruba 15 km východně od Blois a 50 km severovýchodně od Amboise, má mezi všemi francouzskými královskými zámky poněkud zvláštní postavení, a to především pro svůj bizardní vzhled, odrážející střet dvou historických epoch a dvou zcela odlišných slohových období architektury…

Hrad Bran v noci

Bran – Draculův hrad?

Nádherně zachovalý středověký hrad, který střeží hranici mezi Sedmihradskem a Valašskem, leží v malebném průsmyku Rucăr-Bran mezi karpatskými pohořími Bucegi a Piatra Craiului. Ve 20. stol. začal být spojován s postavou upírského hraběte Draculy, protože odpovídá popisu ze stejnojmenného románu Brama Stokera…

Zámek Chenonceau

Dámský zámek Chenonceau

„Zámek šesti žen“ rozhodně nepatří k největším či historicky nejvýznamnějším ve Francii, přesto však je díky své romantické poloze, pikantní historii, krásným zahradám i četným uměleckým dílům v interiérech druhým nejnavštěvovanějším v celé zemi…

Brašov - letecký pohled na centrum města

Brašov – město v první linii

Doslova v objetí hor leží čtvrtmilionový Brašov, město bohaté historie, hospodářské a kulturní centrum oblasti Ţara Bârsei, německy Burzenland. Je však též východiskem k výletům do jedné z nekrásnějších oblastí Rumunska a klíčem k průsmykům na cestě na jihovýchod země a k Černému moři…

Kluž - detail výzdoby kostela

Kluž – metropole Sedmihradska

Více než třísettisícové sedmihradské město Kluž, rumunsky Cluj-Napoca, připomíná na první pohled spíš velké provinční město než významnou správní a kulturní metropoli, což je dáno jeho rychlým rozvojem v posledních dvou stoletích. Ale rozhodně stojí za návštěvu, už jen kvůli zdejší atmosféře a několika významným památkám…

Rumunská kuchyně - Smetanová dršťková polévka ciorbă de burtă

Rumunská kuchyně

Za rumunské národní jídlo se považuje mămăligă, kukuřičná kaše, u nás známá pod italským názvem polenta. Rumunsko má však z kulinářského hlediska blíže ke svým sousedům, ať už z Balkánu a Černomoří nebo ze střední a východní Evropy, kteří v Rumunsku tvoří četné národnostní menšiny (Maďaři, Němci aj.). Základními potravinami jsou tak vedle kukuřičné mouky (mălai) také cibule, česnek, dýně, zelí, rajčata, papriky a lilek…

Hrad Chinon

Královský hrad Chinon

Tři zlaté hrady s třemi zlatými heraldickými liliemi v rudém poli, to je znak osmitisícového městečka Chinon nad řekou Vienne, která se o 13 km níže vlévá do Loiry. A jak už to bývá, znak připomíná nejvýznamnější zdejší pozoruhodnost: rozlehlý hrad nad městem, kdysi oblíbenou rezidenci francouzských králů…

Hrad Loches

Loches – hrad Černého hraběte

Hrad Loches neleží přímo u Loiry, nýbrž u jejího levostranného přítoku Indre, asi 35 km jihovýchodně od Toursu. Svým významem se ale řadí k památkám, které spoluutvářely prostředí tamního dvorského života ve vrcholném středověku. A sdílel s nimi, samozřejmě, podobné osudy…

Zámek Clos Lucé

Leonardův zámeček Clos Lucé

Nedaleko od zámku Amboise, vzdušnou čarou zhruba 500 m, stojí nevelká renesanční budova kombinující cihlové zdivo se stavebními prvky z bělostného vápence. Už podle skupinek turistů proudících sem ulicí od zámku poznáme, že jde o cosi výjimečného, a nemýlíme se: je to slavný zámeček Clos Lucé, v němž poslední tři roky svého života pobýval Leonardo da Vinci…

Zámek Cheverney

Lovecký zámek Cheverny

Jen málo zámků v povodí Loiry se svým původem vymyká téměř všudypřítomnému schématu vývoje od středověkého hradu k renesančnímu zámku s pozdějšími úpravami. Jedním z nich, slohově jednoznačným, je barokní lovecký zámek Cheverny asi 15 km jihovýchodně od Blois…

Germigny-des-Prés

Záhadná podkova v Germigny-des-Prés

Na středním toku Loiry, zhruba 30 km východně od Orléansu, kde většina turistů zahajuje obvyklou „zámeckou sérii“, leží vesnička Germigny-des-Prés. Má pouhých sedm stovek obyvatel a nestojí v ní žádný zámek, přesto si zaslouží pozornost milovníků staré architektury i těch, kteří si rádi lámou hlavu nad různými záhadami. Důvodem je zdejší farní kostel Nejsvětější Trojice…

Aljaška – poslední divočina

Anglické slovo „frontier“ se obvykle překládá jako hranice, jeho význam je však mnohem širší. Velmi často se jím označuje území, které leží na pomezí výběžků civilizace a neprobádaných oblastí, území, kde lidé občas musí bojovat s věcmi, o nichž pohodlní obyvatelé rozvinutých částí země nemají ani ponětí. Proto je mnohem výstižnější překládat oficiální přezdívku největšího amerického státu The Last Frontier jako Poslední divočina. Přesně taková totiž Aljaška doopravdy je…

Zámky na Loiře

Ale to není vše…

Z ohromujícího množství objektů, které bychom mohli zahrnout pod označení „zámky na Loiře“, bylo velmi těžké vybrat několik nejdůležitějších, ať už podle role, kterou hrály ve francouzských dějinách, nebo podle jejich kulturněhistorického významu. V předchozích článcích jsme se pokusili přiblížit čtenářům trochu podrobněji osm z nich a s nimi také dva středověké hrady, které budování zámků předcházely. Připomeňme na závěr alespoň ve stručném, byť stále velmi neúplném výčtu ještě další hrady a zámky, na které lze při toulkách kolem Loiry narazit…

Kenai Fjords - jízda na kajaku podél ker

Do aljašských fjordů

Dlouhý severský den začal už před několika hodinami, ale slunce ještě nevykouklo nad okolní hory. Městečko Seward a jeho přístav se pomalu probouzejí do každodenního života. Po přístavním můstku se trousí skupinky turistů nabalených ve větrovkách. U hladiny zátoky se sice drží noční chlad, ale tam, kam směřujeme, bude mnohem chladněji. Kapitán a současně průvodce speciální výletní lodi Aialik Voyager nás vítá na palubě a po nezbytném bezpečnostním poučení odvazuje posádka lana. Vyplouváme a naším cílem jsou hluboké fjordy, strmé skály a mohutné ledovce. Tak by možná mohl znít stručný popis národního parku Kenai Fjords. Ale popsat krásy tohoto kousku světa se pokoušeli už objevitelé v minulých stoletích – a i oni jen těžko hledali slova…

Národní park Denali - sobi

Pod Vysokou horou

Od hotelu v osadě Healy vyrážíme brzo ráno. Je to nezbytné, protože tam, kam směřujeme, je nejlepší jet právě takto časně. Před týdnem jsme měli štěstí, když se nám podařilo zarezervovat úplně první autobus dnešního dne a musíme ještě stihnout potvrdit svoje místa v předepsané době před odjezdem. Stará poučka ze safari říká, že co člověk nespatří do deseti hodin ráno, to už neuvidí. V rozlehlé divočině národního parku Denali to platí dvojnásob…