Země světa

Velká oceánská cesta (Great Ocean Road) - skupina skalních útvarů v moři nazývaná Dvanáct apoštolů

Velkou oceánskou cestou k horám

Great Ocean Road (GOR) neboli Velká oceánská cesta, jedna z nejznámějších přímořských australských silnic, se táhne jihozápadně od Melbourne v délce 243 km mezi malým městečkem Allansford na západě a oblíbeným surfařským centrem Torquay na východě…

La Trochita - vlak na cestě

La Trochita – muzeum na kolejích

La Trochita neboli Starý patagonský expres patří k nejslavnějším turistickým železnicím na světě. Úzkokolejná trať o rozchodu pouhých 750 mm spojující v délce 402 km města Ingeniero Jacobacci a Esquel v argentinské Patagonii byla vybudována postupně během druhé čtvrtiny 20. stol. Parní lokomotivy i většina dosud používaných vagonů pocházejí z roku 1922, pouze jídelní vůz a několik vozů první třídy jsou z roku 1955. A tak se výlet tímhle vlakem stává zároveň návštěvou pojízdného muzea…

Santiago de Compostela - katedrála svatého Jakuba

Santiago de Compostela

Cíl vaší pouti, ať jste přišli kteroukoli trasou a odkudkoli. Před vámi do tohoto magického města proudily po staletí tisíce a tisíce lidí z různých míst Evropy, ba celého světa, lidé různých národností a jazyků, různého sociálního postavení, ale jediné víry. Pravda, dnes se cesta do Santiaga stala jakousi módou, ale při pochodu si leccos o sobě samém i o svém vztahu ke světu stejně ujasníte, ať už jste věřící či nikoli…

Dánský design - budova opery

Design a architektura

Dansk Design, dánský design, je už nějakých sedmdesát let celosvětově proslulým pojmem. V Kodani má své muzeum, jež v exteriérech dánského hlavního města adekvátně doplňují ukázky pozoruhodné moderní architektury…

Kennedyho centrum - noční pohled na centrum přes řeku Potomac

Památka na JFK

Veřejný prostor hlavního města USA je vyzdoben památníky na „Otce zakladatele“, veterány, prezidenty a další významné postavy amerických dějin. Nikde však nenajdete památník třicátému pátému prezidentovi, kterým se v roce 1961 stal teprve třiačtyřicetiletý John Fitzgerald Kennedy. Když však přejíždíme řeku Potomac po některém mostě v západní části města, neunikne naší pozornosti na levém břehu architektonicky zajímavá budova zářící bělostí, která stojí v těsné blízkosti známého obytného komplexu Watergate. Právě tato budova je symbolickou památkou na JFK…

Bernina Express - sněžné frézy

Bernina Express

Alpy se dají překonat různě. Snad nejvelkolepější způsob nabízí Bernina Express. Panoramatický vlak projíždí různými jazykovými i kulturními oblastmi a mimořádně rozmanitou krajinou. Na 145 km dlouhé cestě ze švýcarského Churu do italského Tirana po albulské a berninské železnici, jež jsou součástí Světového dědictví UNESCO, překoná 196 mostů, 55 tunelů a vyrovná se i se stoupáním až 70 ‰. Během zhruba čtyř hodin jízdy se přiblíží ledovcům, vystoupá do nadmořské výšky 2253 m a sjede do sluncem zalitého ráje plného palem a další teplomilné flóry…

Lago Maggiore - pohled na vilu s jezerem v pozadí

U Lago Maggiore

Jestli je někde v Ticinu pocit, že jste se najednou ocitli kdesi daleko na jihu Evropy, nejsilnější, pak je to u Lago Maggiore, jezera, o něž se kanton dělí hned se dvěma italskými regiony, Lombardií a Piemontem. Švýcarsku patří jeho severní část, plošně to vychází zhruba na jednu pětinu…

Poloostrov Cotentin - válečný hřbitov

Poloostrov Cotentin

Poloostrov Cotentin je nejdrsnější částí Normandie. Návštěvníkům představuje typickou krajinu označovanou jako bocage – mozaiku políček, luk, pastvin se strakatými normandskými krávami, remízků a vřesovišť. Ekonomice malých žulových vesnic dominuje mléko ve všech podobách…

Australští papoušci - kakadu žlutočečelatý

Země papoušků

Uplynuly už více než dvě stovky let od chvíle, kdy kapitán Mathew Flinders, který jako první obeplul celou Austrálii a rozpoznal v ní nový kontinent, nazval neznámou zemi Terra psittacorum – Země papoušků. Přes všechny změny, kterými kontinent od té doby prošel, je toto pojmenování výstižné dodnes. Přesvědčí se o tom každý, kdo se třeba jen na chvíli ocitne na australské půdě. Papoušci tam jsou prostě všude…

Hrad Kerak - pohled z hradeb na okolní krajinu

Hrad Karak – křižácká chlouba

Dnešní více než třicetitisícové město Karak (či Kerak) leží na křižovatce starověkých karavanních cest z Egypta do Sýrie. Zmiňuje se o něm už Bible jako o pevnosti Kír. V římské době byl Karak známý jako Charach-moba („moábská pevnost“), na hradě nalezneme i stopy po nabatejské přítomnosti, ale největší slávu zažil ve středověku…

Pámátník veteránů druhé světové války ve Washingtonu

Byl tady Kilroy

VKdyž byl v 80. letech odhalen památník vietnamským veteránům a posléze i korejským, začali se ozývat veteráni z 2. sv. války. Jejich argumenty byly jasné. Největší světový konflikt měl mnohem zásadnější vliv na život celých Spojených států a počet zúčastněných i padlých Američanů byl několikanásobně vyšší než v obou asijských válkách dohromady. Přesto hlavní město nemělo důstojný památník, který by byl poděkováním těm, kteří přežili, a výrazem úcty k těm, kteří přinesli oběť největší…

Gotthard Panorama Express je vybaven vozy 1. třídy s panoramatickými okny

Gotthard Panorama

Od roku 2016 je kanton Ticino expresně dostupný novým nejdelším tunelem světa pod gotthardským masivem Alp o délce 57 km. V provozu však zůstala i stoletá horská železnice s tunelem dlouhým 15 km. Proč stojí za to prodloužit si cestu na jih?

Palmový háj v Elche

Palmový háj v Elche

Elche, katalánsky Elx, je starobylé město v autonomním společenství Valencie. Založili ho Féničané zhruba 5 000 let př. n. l. Město leží jen asi 15 km od pobřeží Středozemního moře, takže si sem můžete udělat výlet z vyhlášených letovisek na Costa Cálida nebo Costa Blanca…

Monet v Giverny -

Claude Monet v Giverny

Dům v Giverny, kde od roku 1883 až do své smrti v roce 1926 žil malíř Claude Monet, se proslavil po celém světě, stejně jako řada asi 250 malířových obrazů nazvaná Lekníny, jež vznikla v jeho zahradě. Jméno Giverny je dnes synonymem impresionismu…

Velký bariérový útes - želvy

Pohádkový svět pod hladinou

Stokrát můžete číst o přenádherném, pestrém světě pár metrů pod hladinou Tichého oceánu, který právem patří mezi jeden z přírodních divů světa. Dokud si však nevezmete potápěčskou masku, neoprenový oblek a dýchací přístroj a neponoříte se mezi korály kypící životem, pak se z pouhých diváků nikdy nestanete součástí fantastického ekosystému a aspoň na chvíli jedním z obyvatel unikátního podvodního labyrintu…