2014

Ati Atihan a Sinulog

Filipíny jsou zemí svátků. Neuplyne snad měsíc, aby se nekonal nějaký festival, fiesta připomínající místní svaté nebo alespoň soutěž krásy. Vrchol filipínského festivalového kalendáře nastává hned na začátku roku, kdy se odehrávají dva svátky považované za vůbec to nejlepší, co Filipíny mohou nabídnout. V lednu na milovníky pestrobarevného hlučného reje čeká dilema, zda se vydat do Kaliba na Ati Atihan, nebo si nenechat ujít Sinulog v městě Cebu…

Čokoládové kopce a maličký nártoun

Svou rozlohou se ostrov Bohol řadí na desáté místo ve filipínském souostroví. Přesto je na mapě snadno přehlédnutelný. Ve střední části Filipín nazývané Visayas ho svým významem zastiňují dva větší sousedé: centrum kultury a dopravní tepna Cebu a ještě o něco větší zelený ostrov Negros. Navzdory tomu patří malý Bohol mezi jedno z nejnavštěvovanějších míst země. Za svou popularitu vděčí dvěma přírodním kuriozitám…

Manila – Perla Orientu

Filipínské hlavní město Manila je jedním ze šestnácti měst, která společně tvoří metropoli o dvanácti milionech obyvatel. Toto politické, ekonomické a kulturní srdce země patří k nejhustěji osídleným místům světa. Ulicemi denně proudí kolony automobilů, z nichž mnohé prošly technickou kontrolou jen s pomocí boží. Tomu odpovídá i černý kouř valící se z výfuků a podivný zápach, proti němuž někteří bojují nošením roušek. Není divu, že o víkendech a svátcích se město zcela vyprázdní a jeho obyvatelé se rádi přesouvají k moři a do hor…

Země tisíců ostrovů

Filipíny, země tisíců ostrovů anebo také země tajfunů, hrají ve srovnání s dalšími zeměmi jihovýchodní Asie z pohledu turistické návštěvnosti zatím spíše druhé housle. Přitom pobřeží lemují krásné pláže, pod hladinou se otevírá neuvěřitelné bohatství podmořského světa, ve vnitrozemí se vypínají skvostné kužely aktivních vulkánů a ulicemi se valí hudba doprovázející desítky pestrých svátků a festivalů…

Pirátský Ulcinj

Čím víc se přibližujete k jižní hranici Černé Hory, tím častěji se vám připomíná vůně Orientu. Přinejmenším tím, že vám místní lidé na tabulích u silnice nabízejí ubytování v apartmánech nejen černohorským slovem sobe a německým Zimmer, ale také albánským dhoma. Svérázný Ulcinj, přilepený na hranicích s islámským sousedem, je nejjižnějším městem na černohorské riviéře…

Stari Bar

Podle pověsti mohli obyvatelé Baru uzavřít sňatek, až když vlastnoručně zasadili alespoň deset olivovníků. Zdejší kraj je pěstováním oliv proslulý, v okolí města se rozkládají rozlehlé háje. U obce Mirovica roste strom, který byl údajně zasazen před více než 2000 lety, a měl by tedy patřit k nejstarším olivovníkům na světě…

Ostrožský klášter

V zástupu mnoha desítek lidí pomalu vystupujeme k chrámu. Na konci dlouhého schodiště vcházíme do malé nízké zčernalé kaple. Před relikviářem s ostatky svatého Vasilije Ostrožského zvaného též Divotvůrce nabízí pravoslavný kněz k políbení velký kříž…

Budva

Černohorské pobřeží se v dubnu 1979 zachvělo silným zemětřesením o síle sedmi stupňů Richterovy škály. Jedním z nejpostiženějších měst se stala historická Budva. Pouhých deset vteřin otřesů těžce poničilo domy i hradby, které zde stály půl tisíciletí. Budva se z těchto škod vzpamatovávala dlouhá léta…

Na kole do Kotoru

Kdybych si měl vybrat nejhezčí černohorské město, dlouho bych váhal mezi Cetinjí a Kotorem. Na jedné straně Cetinje, bývalé hlavní město, pitoreskně posazené v podhůří Lovćenu a tak trochu zapomenuté v čase. Na straně druhé Kotor, staré město obehnané hradbami z dob Benátské republiky na konci dlouhého mořského zálivu. Kdybych si měl ale vybrat, jak přejet z jednoho do druhého, neváhal bych ani vteřinu – na kole…

Národní parky Černé Hory

Černá Hora má pět národních parků, které dohromady pokrývají asi desetinu jejího území. Dvěma největším, Durmitoru a Skadarskému jezeru, jsou v tomto čísle věnovány samostatné články. Nádhernou přírodu, především hory, lesy, jezera či kaňony, ale v některých případech též významné kulturní dědictví nabízejí i tři menší parky…

Cetinjské ambasády

Kdybyste do Cetinje, městečka pod hrozivě vyhlížejícími šedými skalami hory Lovćen, přijeli bez znalostí černohorské historie, tabulky s nápisy „ambasáda“ by vás nejspíš zaskočily. Diplomaté své úřady již dávno opustili, honosné budovy však stále vypovídají o slavné historii města…

Moře slané vody

Zatímco jsme vyhlíželi místo na zaparkování, od vody na nás mával vysoký hubený muž v zelené kšiltovce. Pomáhal několika lidem s výstupem z loďky, a tak nám bylo hned jasné, že v nás vidí další zákazníky. Proč ne? Představil se jako Hasan a nabídl nám plavbu kolem jezera a návštěvu kláštera, který stojí na jeho odvrácené straně. Domluvili jsme se a za půl hodiny vyrazili…

Jací jsou Černohorci

Černohorci ještě stále ctí mnohem hlubší životní hodnoty, než jaké nabízí povrchnost konzumní společnosti. V jejich životní filozofii jsou pořád hluboce zakořeněny lidskost, čest a hrdinství. Mentalitu Černohorců není možné poznat a pochopit bez odkazů na jejich minulost…

Gastronomie značky bio

Zatímco jinde v Evropě si musí pěstitelé a potravináři dobře hlídat, aby na trh dodávali ekologicky čisté potraviny, v Černé Hoře – zemi s téměř netknutou přírodou – je to běžná věc. Černohorské kuchyni to přináší obrovskou výhodu…

Durmitorem na závratnou vyhlídku

Národní park Durmitor je světově nejvýznamnějším chráněným územím v Černé Hoře. Pro své mimořádné přírodní hodnoty byl v roce 1980 zapsán jako přírodní památka do seznamu Světového dědictví UNESCO. Zahrnuje geomorfologicky unikátní území vklíněné mezi hlubokými kaňony řek Tary a Pivy s bohatstvím původních lesů, vzácných druhů rostlin a jinde již vyhubené zvěře…

Kotor

Ze stínu úzkých kotorských uliček vycházím pod palčivé červencové slunce a stoupám po schodech prošlapaných staletími. Za střechami domů se vynořuje modrý komín a po dalších schodech celý bílý trup výletní lodi zakotvené v přístavišti. Když se po hodinovém výstupu po hradbách dostanu k rozvalinám pevnosti, mám v nohou 260 výškových metrů a propocené tričko. Lodi v zátoce vidím na palubu. Kolem bazénu se povaluje pár lidí na lehátkách…

Boka Kotorská

Boka Kotorská – největší přírodní záliv na jihu Jaderského moře a jeden z nejhezčích na světě. Hluboko se zařezává do krasového pohoří, jež se za příznivých světelných podmínek odráží na modré hladině. Majestátností své horské hradby zvedající se přímo z moře i svým tvarem a velikostí připomíná severské fjordy, malebností svého pobřeží a bujným rostlinstvem slunný jih…

Černá Hora známá i neznámá

Snad každý, kdo poprvé přijíždí do Černé Hory, je naplněn zvědavostí, jaká ta malá hornatá země na jihu Balkánu doopravdy je. Pro mnohé návštěvníky zůstává v představách zemí neznámou až tajuplnou. Vždyť téměř až do konce 19. století byla Černá Hora pro okolní svět zcela neznámá – bílé místo na mapě Evropy…

V zemi piva, moštů a knedlíků

Čerstvé a místní, chutně a tradičně zpracované. Od masa, ryb, sýrů z horských pastvin přes plody ovocných sadů, voňavých lesů až po mošty, bylinné destiláty či pěnivý mok. o je charakteristika předností i klíč k oblibě hornorakouské kuchyně, která zahrnuje mnohem více než „jen“ výtečnou šťavnatou pečeni s knedlíkem a se zelím, proti níž samozřejmě nelze nic namítnout. Když se totiž spojí rozmanitost darů čisté přírody, recepty prababiček, vliv kuchyně českých a bavorských sousedů, šikovnost i vynalézavost kuchařů a ideální podmínky k chovu zvířat, je na pochutnání zaděláno…